Ko ne može biti davalac krvi?

Davalac krvi ne može biti osoba koja ima dijagnostikovana sistemska, respiratorna, kardiovaskularna, gastrointestinalna, endokrina, cerebrovaskularna i oboljenja centralnog nervnog sistema, poremećaj hemostaze i koagulacije, hronična infektivna i zapaljenska oboljenja, hronična autoimunska oboljenja, rizično seksualno ponašanje i rizične navike utvrđene putem upitnika o davaocu krvi, ponovljene kolapse pri davanju krvi, ugrađene transplantate.
Medicinski kriterijumi za privremeno odlaganje davanja krvi:
• nizak hemoglobin - u trajanju od sedam dana
• hipotenzija (vrednosti krvnog pritiska niže od 100/60mmHg) - do normalizacije
• benigna hipertenzija (vrednosti krvnog pritiska više od 180/100mmHg) - do normalizacije
• respiratorna infekcija - u trajanju 14 dana
• zapaljenje pluća - u trajanju 90 dana
• akutna upala žučne kese - u trajanju 30 dana
• zarazna žutica tipa A - u trajanju 365 dana
• tireotoksikoza - u trajanju 180 dana
• akutna upala bubrega - u trajanju 1800 dana
• urinarna infekcija - u trajanju 21 dan
• menstruacija - za vreme trajanja
• pobačaj - u trajanju 180 dana
• porođaj - u trajanju 180 dana
• akutni alkoholizam - u trajanju jedan dan
• osteomijelitis - u trajanju 730 dana
• akutna alergija - u trajanju 15 dana
• herpes simpleks - u trajanju 14 dana
• lakše infektivne bolesti (prehlada i sl.) - u trajanju sedam dana
• temperatura viša od 38ºC, bolesti koje liče na grip - u trajanju 21 dan
• transfuzija krvi ili komponenata krvi - u trajanju 180 dana
• ambulantne hirurške intervencije - u trajanju sedam dana
• veće hirurške intervencije - u trajanju 180 dana
• vađenje zuba i manje stomatološke intervencije - u trajanju sedam dana
• akupunktura - u trajanju 180 dana
• tetoviranje i pirsing - u trajanju 180 dana
• da uzima lekove koji ne dozvoljavaju davanje krvi
• vakcine živim atenuiranim, mikroorganizmima (BSG, rubeola, morbili,zauške, poliomije litis - oralna, žuta groznica,tifus, kolera) - u trajanju 28 dana
• vakcine protiv besnila - u trajanju 365 dana
• vakcine protiv hepatitisa tipa A i B date kao posledica izlaganja virusima - u trajanju 180 dana
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas