IZMENA 1.
 
Uputstvo o sprovođenju  kliničkih ispitivanja u VMA se u segmentu finansijske nadoknade menja i umesto tačke 13. koja glasi:
 
13. „Od ukupne finansijske nadoknade po ispitaniku koju sponzor planira da isplati (bez uračunatog PDV-a), na ime institucionalnih troškova Vojnomedicinskoj akademiji najmanje pripada:
-    za klinička ispitivanja prve faze, najmanje 50% finansijskih sredstava,
-    za klinička ispitivanja druge i treće faze najmanje 40% finansijskih sredstava,
-    za postmarketinško intervencijsko i neintervencijsko kliničko ispitivanje četvrte faze najmanje 30% finansijskih sredstava.
Preostala sredstva pripadaju glavnom istraživaču i članovima njegovog precizno imenovanog stručnog tima (na osnovu specifikacije koju određuje i dokumentuje glavni istraživač)“.
 
Izmenjena tačka 13 glasi:
 
Od ukupne finansijske nadoknade po ispitaniku koju sponzor planira da isplati (bez uračunatog PDV) na ime institucionalnih troškova VMA najmanje pripada 50% finansijskih sredstava za sve faze kliničkih ispitivanja.
 
Preostala sredstva pripadaju glavnom istraživaču i članovima precizno imenovanog istraživačkog tima (na osnovu specifikacije koju određuje i dokumentuje glavni istraživač).
 
DOPUNA 1.
 
Fiinansijska služba VMA će u saradnji sa glavnim istraživačima sastavljati kvartalno račun sponzorima za izvršene usluge institucije u kliničkim ispitivanjima lekova, a shodno elementima datim u obrascu „Izdavanje profakture – računa za potrebe kliničkih ispitivanja“.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas