Odeljenje za odnose sa javnošću
Odeljenje za odnose sa javnošću unapređuje i razvija komunikacije sa internom i eksternom javnošću radi pravovremenog i tačnog informisanja o aktivnostima VMA. Osnovne delatnosti zaposlenih su komunikacija kroz informativnu, promotivnu i edukativnu izdavačku delatnost, ažuriranje podataka na veb-sajtu Vojnomedicinske akademije, audio-vizuelna tehnička podrška, kao i održavanje celokupnog ugleda ustanove u zemlji i inostranstvu.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Telefon/Faks: 011 266 00 27
E-mail: vma@mod.gov.rs
 
Vodič za predstavnike medija
U cilju što efikasnijeg odgovora na pitanja i teme koji se odnose na Vojnomedicinsku akademiju potrebno je poslati popunjen zahtev faksom na broj 011/2660-027 ili elektronskom poštom na e-mail vma@mod.gov.rs.
 
Vodič za novinarska pitanja
Akreditacije

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas