Stručni tim klinike za kardiologiju
 
načelnik Klinike za kardiologiju
pukovnik prof. dr sc. med. Radomir Matunović

načelnik I odeljenja Klinike za kardiologiju

potpukovnik dr med. Dragan Drobnjak 
načelnik II odeljenja Klinike za kardiologiju
potpukovnik asistent dr med. Zoran Jović
načelnik Odeljenja za elektrofiziologiju i aritmologiju
major mr sc. med. dr Ognjen Gudelj
načelnik Odeljenja za funkcijsku dijagnostiku
potpukovnik asistent mr sc. med. Predrag Đurić
načelnik Kabineta za kardiologiju
potpukovnik dr Radenko Vukić

profesor dr sc. med. Predrag Pavlović
docent dr sc. med. Zorica Mladenović
asistent dr Biljana Prcović
potpukovnik dr med. Rajo Vujičić
potpukovnik dr med. Marijan Spasić
potpukovnik dr med. Predrag Bogdanović
potpukovnik dr med. Milanko Rakonjac
mr sc. med. dr Jelena R. Marić Kocijančić
dr med. Marica Savić
dr med. Emina Stamenković
dr med. Violeta Ranđelović-Krstić
major dr med. Ivica Đurić

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas