ИЗМЕНА 1.

 

Упутство о спровођењу  клиничких испитивања у ВМА се у сегменту финансијске надокнаде мења и уместо тачке 13. која гласи:
 
13. „Од укупне финансијске надокнаде по испитанику коју спонзор планира да исплати (без урачунатог ПДВ-а), на име институционалних трошкова Војномедицинској академији најмање припада:
-    за клиничка испитивања прве фазе, најмање 50% финансијских средстава,
-    за клиничка испитивања друге и треће фазе најмање 40% финансијских средстава,
-    за постмаркетиншко интервенцијско и неинтервенцијско клиничко испитивање четврте фазе најмање 30% финансијских средстава.
Преостала средства припадају главном истраживачу и члановима његовог прецизно именованог стручног тима (на основу спецификације коју одређује и документује главни истраживач)“.
 

Измењена тачка 13 гласи:

 

Од укупне финансијске надокнаде по испитанику коју спонзор планира да исплати (без урачунатог ПДВ) на име институционалних трошкова ВМА најмање припада 50% финансијских средстава за све фазе клиничких испитивања.
 
Преостала средства припадају главном истраживачу и члановима прецизно именованог истраживачког тима (на основу спецификације коју одређује и документује главни истраживач).
 
ДОПУНА 1.
 
Фиинансијска служба ВМА ће у сарадњи са главним истраживачима састављати квартално рачун спонзорима за извршене услуге институције у клиничким испитивањима лекова, а сходно елементима датим у обрасцу „Издавање профактуре – рачуна за потребе клиничких испитивања“.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас