Пријавите корупцију
 
“Корупција је однос који се заснива злоупотребом службеног, односно друштвеног положаја или утицаја, у јавном или приватном сектору, у циљу стицања личне користи или користи за другога“ (Члан 2 Закона о агенцији за борбу против корупције).
 
У најчешће облике корупције, кривичног дела злоупотребе службеног положаја и стицања личне користи у области здравства, убрајају се:
 
  • тражење и примање мита од пацијената: новац, али и свака друга незаконито стечена лична корист
  • одлагање пружања здравствених услуга: индиректан начин вршења притиска на пацијента да учини коруптивну радњу, личним контактом или преко посредника, без медицински утемељених разлога за одлагање здравствене услуге
  • упућивање пацијената на лечење у приватну праксу: постоји разлика између образложене препоруке лекара да се одређена процедура обави у другој здравственој установи у циљу постизања брже дијагностике и упућивања пацијената у конкретну ординацију приватне праксе уз директно кршење права пацијената на здравствене услуге покривене здравственим осигурањем
  • фаворизовање лекова одређених фармацеутских компанија: уколико пацијент није у могућности да купи прописани лек мора му бити прописана адекватна замена такође са позитивне листе лекова, без инсистирања на одређеном произвођачу
 
За кривично дело корупције у било ком облику прописане су законске и дисциплинске казне према Кривичном законику Републике Србије, као и Кодексу професионалне етике Лекарске коморе Србије. Кривична одговорност односи се на све учеснике коруптивне радње: здравствене раднике, пацијенте, представнике фармацеутских компанија или посреднике.
У циљу предузимања мера заштите и ослобађања од одговорности, неопходна је пријава кривичног дела  пре него што оно буде откривено. Кривичним делом се такође сматра и свако лажно пријављивање коруптивних радњи.
Уколико сте приликом коришћења услуга Војномедицинске академије уочили етички и професионално неприхватљиве поступке у раду, постоји неколико начина да их пријавите:

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас