Служба за здравствену негу

 
Формирањем Службе за здравствену негу као засебне јединице Војномедицинске академије у јуну 2021. године сестринство и улога медицинских техничара подигнути су на виши ниво.
Сестринство ВМА окупља око 1200 медицинских техничара свих профила (од којих је трећина са високом стручном спремом) са циљем унапређења здравствене неге у војноздравственој установи и развоја високошколованог медицинског кадра по угледу на светске болничке центре. Значај организовања службе огледа се у побољшању квалитета здравствене неге, исхода лечења и неге, безбедности пацијената и повећања задовољства медицинских техничара послом којим се баве, а део њиховог ангажовања односи се и на прерасподелу рада здравствених техничара у ВМА.
Служба за здравствену негу ВМА основана је усклађујући свакодневни рад са законским дефинисањем сестринске професије и датим компетенцијама стеченим образовањем. Бави се контролом квалитета рада и стручним надзором на нивоу појединца, организационих јединица и војноздравствене установе у целини, континуираном едукацијом, стручним усавршавањем и сарадњом са образовним здравственим и другим институцијама од интереса за рад службе здравствене неге и ВМА.
Представља пример добре праксе и подршку менаџмента да директно помогне у подизању статуса професије медицинског техничара у војном здравству.
Здравствени техничари ВМА кроз стручне радове (усмене и постер презентације, радионице, предавања) учествују на домаћим и међународним конгресима и презентују иновативне приступе, стручна искуства и примере из праксе у збрињавању и здравственој нези пацијената у области хирургије, ургентне медицине, интерне медицине, других медицинских грана и области рада здравствених техничара.
Историја сестринског позива у ВМА датира од претеча садашње ВМА - Гарнизоне болнице, Централне војне болнице, Опште војне болнице, Главне војне болнице и војних сестара које се с разлогом и даље сматрају узором. Неке од њих, попут Босе Ранковић, Софије Игрошанац, Руже Хелих, Ксеније Васиљевић-Беренговић одликоване су медаљом „Флоренс Најтингејл” - највишим светским признањем за рад на пољу сестринства.
Службу, поред начелнице чине и начелница Одељења здравствене неге, начелница Одсека за контролу квалитета рада и континуирану медицинску едукацију и начелница Централних апартмана и Амбуланте за консултативне прегледе.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас