Институт за медицину рада
Институт за медицину рада је превентивномедицинска и наставна установа у области медицине рада и радиолошке заштите. Основна делатност института је рад на превенцији оштећења здравља, спречавању професионалних обољења и болести у вези са радом код људства изложеног штетним факторима на раду, као и делатност у области хигијене рада и процене ризика на радним местима и у радној околини.
Стручни рад се одвија кроз испитивање услова радне околине, периодичне здравствене прегледе и оцену радне способности лица на радним местима са повећаним ризиком, укључујући и лица професионално експонирана јонизујућем зрачењу. У области заштите од јонизујућег зрачења обавља се контрола затворених и отворених извора јонизујућег зрачења, лична дозиметријска контрола, радиометријска контрола хране, воде и по потреби биолошког материјала.
 
Контакт
Централа ВМА: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Начелник Института: пуковник асистент мр сц. мед. др Драган Алексић
Број кабинета начелника Института: 011 266 22 88
Администратор Института: 011 360 88 91

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас