Институт за хигијену

Институт за хигијену је превентивно-медицинска, наставна и научноистраживачка организацијска јединица, која се бави проценом ризика еколошких чинилаца и утицајем штетних фактора на здравље човека. Основна делатност института је рад на превенцији оштећења здравља насталих дејством фактора из животне средине (воде, хране, топлоте, хладноће, ваздуха).

Институт за епидемиологију

Институт за епидемиологију прати и анализира епидемиолошку ситуацију у Војсци Србије, Републици Србији и у свету. У могућности је да успешно решава и најсложеније епидемиолошке проблеме заразних болести и истражује природножаришне инфекције.

Институт за медицину рада

Институт за медицину рада је превентивномедицинска и наставна установа у области медицине рада и радиолошке заштите. Основна делатност института је рад на превенцији оштећења здравља, спречавању професионалних обољења и болести у вези са радом код људства изложеног штетним факторима на раду, као и делатност у области хигијене рада и процене ризика на радним местима и у радној околини.

Институт за микробиологију

Микробиолошка дијагностика обухвата дијагностику бактерија, вируса, гљива, хелмината и протозоа као узрочника инфекција човека, као и дијагностику појединих биолошких агенаса и њихових токсина у вези са микробиолошком контролом квалитета вода, намирница и животне средине.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас