УПУТСТВО ЗА ПРЕТПЛАТУ НА ВОЈНОСАНИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2018. ГОД
ПРЕТПЛАТА ЈЕ ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ АУТОРЕ И КОАУТОРЕ РАДОВА
 
Све информације о могућностима претплате можете добити на број
+381-11-3608-997 господин Андрија Јовићевић

Претплата износи 5.000 динара за грађане Србије, 10.000 динара за установе из Србије
и 150 € (у динарској противвредности на дан уплате) за претплатнике из иностранства.
Копију уплатнице доставити на адресу Редакције.

ЖИРО РАЧУН бр. 840-19540845-28
Универзитет одбране, МО Републике Србије
 (за Војносанитетски преглед), 
ПОЗИВ НА БРОЈ 122742313338117
Копију уплатнице доставити на адресу:
Војномедицинска академија, Институт за научне информације
Црнотравска 17
поштански фаx 33-55 11040 Београд, СРБИЈА.
ПРЕТПЛАТА ЗА УСТАНОВЕ износи 10.000 динара или ако плаћа за лица из Србије 5.000 динара
 
Потребно је да нам доставите захтев за претплату са ЛОГОМ Ваше установе, са МАТИЧНИМ БРОЈЕМ, ПИБОМ и ТАЧНОМ АДРЕСОМ. Уколико се претплата врши за лица неопходно је навести њихова имена и њихове тачне адресе.
 ПРЕТПЛАТА ЗА ИНОСТРАНСТВО износи 150 €
Потребно је доставити ЗАХТЕВ са тачном адресом, или ако уплату врши установа доставити и ЛОГО установе, МАТИЧНИ БРОЈ  и ПИБ установе.
 
ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ПОПУНИТИ ПРИЛОГ
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРЕТПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
УПЛАТУ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ И ЛИЧНО НА ВОЈНОМЕДИЦИНСКОЈ АКАДЕМИЈИ
 
ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ПОПУНИТИ ПРИЛОГ
 
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРЕТПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
 
PAYMENT INSTRUCTIONS
 
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
 
 
FIELD 32A:
VALUE DATE-EUR-AMOUNT –
 
FIELD 50 K:
ORDERING CUSTOMER
 
FIELD 56A:
intermediary
DEUTDEFFXXX
 
 
FIELD 57A:
acc.with bank
DE20500700100935930800          SWIFT   
NBSRRSBGXXX
NATIONAL BANK OF SERBIA
BELGRADE, Nemanjina 7.
 
FIELD 59:
RS35908500100014438643             IBAN              
 
beneficiary
MILITARY MEDICAL ACADEMY
BELGRADE, Crnotravska 17.
 
DEVIZNI RAČUN: 500100-100144386
 

 

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас