Одељење за клиничку и експерименталну имунологију - анализе
 
Детекција и семиквантификација антинуклеарних антитела методом индиректне имунофлуоресценце
 
Ове анализе се користе при дијагностици реуматолошких, неуролошких и нефролошких обољења. Детекција аутоантитела у системским болестима везивног ткива.
·         антинуклерарна антитела (ANA)
·         антимитохондријална антетела (AMA)
·         антиглаткомишићна антитела (ASMA)
·         антипаријентална анттела (ApAt)
·         антиLKM1 антитела
·         антицентромерна антитела
 
Детекција и квантификација аутоантитела ELISA методом
 
Ове анализе се користе за детекцију и квантификацију аутоантитела у системским болестима везивног ткива.
·         антикардиолопинска антитела (ACA IgG, IgM)
·         антинеутрофилана цитоплазматска антитела (pANCA, cANCA)
·         антиCCP, антифосфолипидна антитела (APA IgG, IgM)
·         антибета2 гликопртеин I (β2GPI IgG, IgM)
·         антитрансглутаминска антитела (TTG IgG, IgA)
·         антиглијадинска антитела ( IgG, IgA)
·         антимитохондријална антитела (АМА М2 комплекс)
·         антицентромерна антитела (CENP-B)
·         антитела према гломеруларној базалној мембрани (GBM)
·         антитела према Saccharomyces Cerevisiae (ASCA)
·         антиENA антитела (антиSm, антиSm/RNP, антиU1/RNP, антиRo, антиLa, антиScl 70, антиJo-1)
·         анти dsDNA (IgG)
 
Имунофенотипизација површинских и унутарћелиских маркера ћелија периферне крви и костне сржи
 
Ове анализе се користе при дијагностици хематолошких и имунолошких обољења и квантификацију CD4+ Т лимфоцита код HIV инфицираних.
 
Одређивање концентрација имуномодулаторних лекова
 
Ове анализе се користе за одређивање концентрација имуномодулаторних лекова у периферној крви.
·         Циклоспорин (Ciclosporin)
·         Сиролимус (Sirolimus)
·         Такролимус (Tacrolimus)

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас