Циљ школовања
Циљ студијског програма Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је стварање стручњака који су развили способност аналитичког размишљања у решавању медицинских проблема, овладали методама истраживања, као и превентивним, дијагностичким и терапијским методама, комуникацијским вештинама и развили способност примене стечених знања у различитим подручјима медицинске струке и науке. Крајња сврха овог студијског програма је стварање квалитетних стручњака из области медицинских наука који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде, чиме ће бити потпуно оспособљени не само за самосталан рад доктора медицине у примарној здравственој заштити, већ и за бављење научно-истраживачким радом.

Мисија
Мисија Медицинског факултета Војномедицинске академије је да кадетима и студентима обезбеди врхунско образовање у области медицинских наука, потстичући самосталност и оговорност у раду и истраживачки дух. Да као стручњаци у различитим областима медицинских наука својим вештинама и знањем допринесу унапређењу војног здравства и буду примерни академски грађани.
 
Визија
Визија Медицинског факултета Војномедицинске академије је да створи академске грађане који ће по својим способностима бити равноправни са европским и светским стручњацима у области медицински наука и војног санитета.

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас