Наставно научно веће Медицинског факултета Војномедицинске академије
Веће представља највиши академски и стручни орган Факултета који чине наставници и сарадници изабрани за уже научне области. Наставно-научно Веће чине следећи одбори:
1) Одбор за научноистраживачку делатност;
2) Одбор за специјалистичке академске и докторске студије;
3) Одбор за здравствене специјализације;
4) Одбор за наставни кадар.
Веће има 85 чланова (80 наставника и пет асистената), а сваки одбор има 15 чланова.
Начелник, декан и продекани су чланови Већа, по функцији.
У раду Већа учествују кадет продекан и представници кадета при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова.
 
Списак чланова
 

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас