Интегрисане  академске студије
 
Студијски програм интегрисаних академских студија медицине је рађен по угледу на аналогне програме најпознатијих европских универзитета са дугом традицијом у школовању лекара. Основна намера јесте да се високим стандардима наставног процеса обезбеди едукација на таквом нивоу да кадети буду мерило квалитета и познавања модерних вештина, и као такви буду у рангу јаких националних или регионалних наставно-научних институција.
Кадети по завршетку студија стичу стручни назив доктор медицине и унапређују се у чин потпоручника.
За упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине могу да конкуришу кандидати који су завршили гимназију, или неку од средњих школа здравствене струке у трајању од 4 године. При одабиру кандидата за упис на студијски програм вреднују се резултати постигнути у предходном школовању и на пријемном испиту али и резултати провере физичке способности. Такође кандидати морају да испуне здравствене критеријуме и психолошку процену за школовање у војним високошколским установама.
Студијски програм се састоји од 35 обавезних предмета који чини основно језгро студијског програма и 34 изборна предмета. Од укупног броја изборних предмета, кадети се опредељују за половину на основу личних интересовања.
Настава по предметима на студијском програму је подељена у 12 семестара у трајању од 6 година и реализује се кроз предавања, вежбе, семинаре и друге облике наставе и стручне праксе. Настава је савремена са акцентом на интерактивни рад у малим групама. Тренутан број ангажованих наставника за потребе предавања и извођења вежби на првој и другој години је 58. Око 90% наставничког кадра је из Војномедицинске академије. У настави из појединих предмета углавном практичних, ангажују се наставници са других медицинских факултета са којима постоје уговори о сарадњи или из Војне академије.
У појединим деловима наставе кадети активно учествују у припремању и презентацији одређених тема. Вежбаонице су опремљене модерном опремом за практични рад. Сваки кадет има свог личног ментора који је један од наставника у Високој школи Војномедицинске академије и који кадета прати током читавог школовања. Обим студија изражава се бројем ЕСПБ бодова. За сваки предмет је дефинисан број часова активне наставе, као и број ЕСПБ, према стварном оптерећењу студената. Израдом завршног рада, на крају студијског програма, студент остварује 10 ЕСПБ. Укупан број ЕСПБ бодова је 360. Садржај предмета студијског програма заснован је на најновијим сазнањима из одговарајућих дисциплина. Настава из практичних предмета омогућава савладавање теоријских и практичних знања и вештина из класичних предмета.
 
Јулски испитни рок 2013
Јунски испитни рок 2013
 
 
Табела студијског програма
Књига предмета
Књига наставника
Гостујући наставници и сарадници
Консултанти и други сарадници
 
Тематски планови:

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас