Центар за клиничку фармакологију
Центар за клиничку фармакологију координише реализацију клиничких испитивања лекова на ВМА, укључујући и испитивања биолошке еквиваленције. Центар непосредно реализује, учествује у увођењу нових метода за праћење терапијских концентрација лекова у крви и другим телесним течностима, прати и пријављује нежељене реакције на лекове Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, пружа информације о лековима, учествује у активностима везаним за примену знања из фармакотерапије код конкретних клиничко-терапијских проблема и примењује методе за фармакоекономску евалуацију. Запослени у Центру учествују у одржавању наставе из фармакологије и клиничке фармакологије у додипломској и последипломској настави Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, као и у истраживачким пројектима.
Активности Центра за клиничку фармакологију
• Непосредна реализација раних фаза клиничких испитивања лекова, а посебно испитивања биолошке расположивости и биолошке еквивалентности
• Тумачење практичног значења налаза који су добијени одређивањем концентрације лека у крви и другим ткивним течностима пацијената
• Организовање и непосредно учешће у пословима идентификације, праћења, евалуације и пријављивања нежељених реакција на лекове Националном центру за фармаковигиланцу Агенције за лекове и медицинска средства Србије
• Пружање информација о лековима и активности везане за примену знања из фармакотерапије код конкретних клиничко-терапијских проблема који се решавају у тиму са лекарима других специјалности кроз клинички и амбулантно-поликлинички рад
• Учешће у раду Комисије за лекове и Етичког одбора и имплементација принципа Добре клиничке праксе и националне законске регулативе везане за њу у реализацији клиничких испитивања лекова на ВМА, као и имплементација свих знања из области клиничке фармакологије
• Увођење метода за фармакоекономску евалуацију, тј. преусмеравање буџетских средстава на оне интервенције везане за лекове и медицинска средства које највише доприносе побољшању здравља за средства која су за њих утрошена
• Састављање болничких листа лекова у циљу рационалнијег прописивања и издавања лекова
• Учествовање у припреми наређења, упутстава и других прописа везаних за проблематику лекова и медицинских средстава у ВМА, у разматрању националних закона, правилника и других прописа који се односе на лекове и медицинска средства, а везано за њихов значај за ВМА, односно учествују у њиховој имплементацији у прописе ВМА
• Организација и учешће у едукацији и иновацији знања из рационалне фармакотерапије за лекаре, фармацеуте и остало здравствено особље ВМА и других војноздравствених установа кроз курсеве континуиране медицинске едукације, семинаре, предавања и сл.
 
 
Контакт
Централа ВМА: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Начелник Центра: проф. др сц. мед. Викторија Драгојевић-Симић
Број кабинета начелника Центра: 011 360 87 61

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас