368.jpg

Анализа функционалне оспособљености ВМА

05. 02. 2009

Београд, 5. фебруар - У Војномедицинској академији је одржана редовна годишња анализа функционалне оспособљености и припреме за одбрану за 2008. годину којој су присуствовали начелник ВМА са члановима Колегијума, руководиоци организационих јединица ВМА и начелници одговарајућих организацијских целина Министарства одбране.

Заменик начелника ВМА, проф. др Никола Филиповић оценио је да је у 2008. години ВМА остварила све постављене циљеве, а да су реализоване активности спроведене квалитетно и у предвиђеним роковима.

Начелник Сектора за превентивну медицину, пуковник др Младен Миливојевић истакао је да ће, уз набавку нове и замену дотрајале опреме, као и правовремено снабдевање, овај сектор наставити са праћењем хигијенско-епидемиолошке ситуације у Војсци Србије, контролом извора јонизујућег зрачења, испитивањем услова радне околине у јединицама и установама ВС, као и превентивномедицинским обезбеђењем појединица и скупова.

Заступник начелника Сектора за лечење, пуковник доц. др Зоран Хајдуковић информисао је присутне да је попуњеност постељног капацитета ВМА у 2008. години била је око 77.17%, и да је током године у овој установи хоспитално збринуто 33.705 пацијената, 12.623 војних и 21.082 цивилних осигураника. Просечно трајање болничког лечења у ВМА износило је 9.54 дана. Урађено је укупно 23.715 оперативних захвата, од тога 11.827 у операционом блоку и 11.888 у Центру за дневну хирургију. У Центру хитне помоћи ВМА у 2008. години збринуто је и прегледано 36.884. пацијената. Пуковник Хајдуковић осврнуо се и на нова стручна достигнућа у области хирургије, интерне медицине, неуропсихијатрији, као и у осталим гранама медицине.

Начелник Института за фармацију проф. др Мирјана Антуновић истакла је да је Институт за фармацију ВМА носилац функције санитетског снабдевања у ВМА и нагласила проблеме са којима се суочава у свакодневном раду, а односе се на опремање, адаптацију и реконструкцију Инситута, као и проблеме у функционисању истог проузроковане застојима у санитетском снабдевању услед административних препрека.

Припадници ВМА у току 2008. године учествовали су на 144 стручних конгреса и научних конференција у иностранству и 128 у земљи, а њих 15 упућено је на усавршавања у светске медицинске центре. У овој установи одбрањена су 23 магистеријума и три докторске тезе, нагласила је проф. др Мирјана Животић-Вановић, начелник Сектора за школовање и НИР и додала да је из научноистраживачких задатака на којима су припадници ВМА били ангажовани током године проистекло 58 саопштења, 10 радова у домаћим и 26 радова у међународним часописима, две монографије и седам поглавља у књигама. Као стратешке задатке Сектора у 2009. години проф. Вановић истакла је потпуну хармонизацију са високим образовањем у Републици Србији, завршетак акредитације високошколске установе у Републици Србији, акредитацију научноистраживачког рада и формирање тренинг центра санитетске и ветеринарске службе.

У току 2008. године о ВМА је објављен укупно 3.921 прилог у средствима јавног информисања или 86.27% више него у претходној години. У штампаним медијима објављено је 3.132 прилога, а у електронским 789 прилога, саопштила је начелник Одељења за морал и односе са јавношћу др Елизабета Ристановић. Према анализама, број негативно интонираних прилога био је нижи од 2%. Највише прилога о ВМА у дневним штампаним медијима објављено је у Вечерњим новостима, 11%, Политици и Блицу 9%, Пресу и Гласу јавности 7%. Од периодичних штамапних медија највише прилога о ВМА објављено је у магазину Одбрана. Од објављених прилога на електронским медијима 30% прилога о ВМА објављено је на првом програму РТС-а, 15% на ТВ Б92, 13% на ТВ Фокс, а 12% на ТВ Пинк. Студио Б је лидер међу локалним медијима са 46% објављених прилога о ВМА. Сајт ВМА је од 18. јуна до 18. јануара 2009. године забележио 89.379 посета, или 412 по дану, из 116 земаља света. Најпосећеније су биле рубрике вести, Дијагностичко-поликлинички центар, група хируршких и група интерних клиника, Клиника за пластичну хирургију, Клиника за очне болести, Клиника за стоматологију.

По анализи начелника Сектора за логистику, пуковника Вулета Алексића на ВМА постоји 36.000 уређаја, а 96 % њих исправно функционише. У току је техничко-технолошка обнова и модернизација медицинских уређаја, апарата, болничког информационог система и инфраструктуре ВМА.

Стање морала и безбедности у ВМА оцењено је повољним оценама.

У тежишне активности ВМА за наредни период, начелник ВМА, генерал-мајор проф. др Миодраг Јевтић уврстио је реализацију наменских задатака и унапређивање квалитета рада, обезбеђивање већих прихода и техничко-технолошку обнову и опремање ВМА. Тежишни задаци су и здравствено обезбеђивање и збрињавање „Универзијаде 2009“, те активности на имплементацији ИСО стандарда. У наредном периoду акценат је и на наставку функционалне интеграције у здравствени систем Републике Србије, као и укључивање у образовни и научноистраживачки систем земље, побољшање материјалног статуса запослених и јачање интернационалне позиције ВМА.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас