419.jpg

Хеморагична грозница са бубрежним синдромом

11. 10. 2008

Београд, 11. октобар - У амфитеатру ВМА одржана је промоција књиге „Хеморагична грозница са бубрежним синдромом“, чији су аутори еминентни стручњаци ВМА. Хеморагична грозница са бубрежним синдромом представља природножаришну инфекцију широко распрострањену на нашим просторима, а у овој књизи се проблем ове болести, тј. њена етиологија, патогенеза, клиничка слика, дијагностика и лечење сагледава са аспекта мултидисциплинарног приступа лекара-клиничара, епидемиолога, патолога и молекуларних биолога. Хантавируси, узрочници хеморагијских грозница са бубрежним синдромом високо се котирају на листи потенцијалних биолошких агенаса. О књизи су говорили истакнути стручњаци Војномедицинске академије, Медицинског факултета у Београду и Нишу, Института за имунологију и вирусологију Торлак, који су изнели и своја лична искуства у области дијагностике и лечења ове опасне болести зоонозног карактера.   

 Хеморагична грозница са бубрежним синдромом – резиме:     

      Акумулирана сазнања научника  из целог света и огромно лично искуство аутора ове књиге у току дугогодишњег рада, били су подстрек за  указивање на укупну проблематику и сопствена искуства из области етиологије, епидемиологије, етиопатогенезе, дијагностике, клиничких карактеристика, патоморфологије, терапије и профилаксе ове широко распрострањене природножаришне инфекције.
      Откриће ханта вируса, узрочника хеморагичне грознице с бубрежним синдромом (ХГБС), омогућило је лекарима брзо постављање дијагнозе, потпуну спознају етиопатогенетских и епидемиолошких збивања а тиме успешније лечење и бољу превенцију ове масовне и смртоносне зоонозе , чији се узрочници сврставају у биолошке агенсе.  
       Књига је конципирана тако да садржи теоријска сазнања о етиологији ХГБС. После дугогодишњих свеобухватних истраживања ХГБС и описа болести који су дали проф .Суша С. и др Антонијевић Б, у овој књизи се  ХГБС приказује у светлу најновијих сазнања из области етиопатогенезе, молекуларне биологије и клинике. Савремени вирусолошки приступ у раду са болесничким материјалом и материјалом анималног порекла из ендемских жаришта, омогућио је потпуније сагледавање карактеристика болести. 
       Дугогодишње клиничко искуство у проспективном праћењу оболелих, уз нова сазнања о  узрочнику и патофизиологији, пружила је ауторима могућност да опишу и хроничне последице које се јављају код једног броја болесника  оболелих од  тешких форми ХГБС .
Вакцинација дела становништва у источној и јужној Србији током 1996. године оправдала је сврсисходност примене вакцине против ХГБС-а.
        У нашој земљи постигнута је добра мултидисциплинарна сарадња стручњака који се баве овом проблематиком, почев од лекара на терену, преко епидемиолога, инфектолога, нефролога, уз изузетну помоћ вирусолога, патоморфолога и молекуларних биолога.
             Аутори су имали прилике да резултате сопствених истраживања ХГБС, прикажу на многим међународним конференцијама, конгресима и симпозијумима. Најзначајнијим достигнућем из ове области код нас сматра се изолација нових серотипова хантавируса из болесничког материјала и глодара  под називом BELGRADE и DOBRAVA вируси, који су најчешћи узрочници тешких форми  ХГБС на Балкану .
      Ова књига представља резултат заједничког рада клиничара, вирусолога, епидемиолога и патоморфолога, на обимним клиничким и теренским истраживањима и представља аутентичну  слику виђеног, доживљеног и учињеног. Циљ аутора је да ову област приближе лекарима, студентима медицине, ветерине, биологије и општој популацији становништва, или да исте заинтересују за бављење овом проблематиком.
       Аутори искрено верују да добра информисаност лекара и опште популације о овој болести, уз правовремену превенцију  ефикасном вакцином могу знатно смањити број оболелих.


Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас