176.jpg

Још један јубилеј ВМА: 60 година научноистраживачког и образовног рада

30. 04. 2010

Београд, 30. април - Одлуком највиших органа власти некадашње Југославије, 30.априла 1950.године, интеграцијом Главне војне болнице, Хигијенско-епидемиолошког завода и Санитетске официрске школе установљена је ВМА под својим садашњим именом.

Захваљујући новој организацији, од 1950. године наставна, научна и стручна делатност ВМА одвијала се по свим принципима и правилима високошколских установа. Десет година касније, Савезна народна скупштина 8. априла 1960. године донела је Закон о ВМА којим се признаје њен високошколски статус, а одговарајући видови њене наставе изједначавају са онима на цивилним медицинским факултетима

Током ових 60 година у ВМА су организовани различити облици школовања и усавршавања не само за војносанитетски кадар, већ и за стручњаке из цивилних здравствених установа из земље и региона. Данас се у ВМА организују 44 здравствене специјализације, 12 ужих здравствених специјализација и око 100 различитих програма усавршавања у области медицине, стоматологије и фармације.

У протеклом периоду у ВМА су одбрањене бројне магистарске и докторске тезе, а резултати научноистраживачких пројеката који су реализовани у оквиру наше установе публиковани су у најпрестижнијим светским научним часописима захваљујући чему је научни потенцијал ВМА одавно препознат и ван граница наше земље. У спровођењу свих стручних, научних и наставних активности које се данас одвијају на клиникама и институтима ВМА, учествује велики број врхунских стручњака, од којих око 240 има звање доктора наука.

Научни и наставни потенцијал ВМА, крунисан је прошле године још једним успехом – оснивањем Високе школе интегрисаних академских студија медицине и уписом прве генерације студената-кадета, будућих лекара Војске Србије. Студијски програм Високе школе конципиран је тако да, поред знања која се стичу и на другим медицинским факултетима, студентима обезбеди и стицање знања и вештина неопходних за рад у санитетској служби Војске Србије. Поред додипломског студијског програма акредитован је и програм докторских студија, као и три академске специјализације, a Високa школa ВМА ускоро ће формално променити назив и постати Медицински факултет који ће бити интегрални део Универзитета одбране Србије чије је оснивање у току. 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас