Uredjivacki odbor VSP.jpg

Конституисан нови Уређивачки одбор "Војносанитетског прегледа"

04. 04. 2014

Конститутивни састанак новог Уређивачког одбора часописа "Војносанитетски преглед" (ВСП) одржан је у четвртак, 3. априла 2014. године у просторијама Института за научне информације ВМА. Састанку су, поред чланова овог тела, присуствовали и председник Издавачког савета ВСП, начелник Управе за војно здравство бригадни генерал проф. др Зоран Поповић и начелник ВМА бригадни генерал проф. др Маријан Новаковић.
У уводној речи генерал Поповић истакао је значајан допринос чланова Уређивачког одбора у досадашњем развоју часописа и његовом позиционирању међу 155 најпознатијих часописа света из области опште и интерне медицине. Управо за време мандата досадашњег Уређивачког одбора ВСП, часопис је ушао у систем праћења познате базе научне публицистике Science Citation Index Expanded (SCIe) и добио свој први импакт фактор. Бригадни генерал проф. др Маријан Новаковић истакао је решеност Управе ВМА да, као и до сада, пружи сву неопходну подршку развоју и унапређењу часописа. Главна и одговорна уредница ВСП, проф. др Силва Добрић, подсетила је присутне на развојни пут ВСП и проблеме са којима се уредништва научних часописа сусрећу у свом раду. Чланови Уређивачког одбора ВСП, академик Владимир Кањух, бригадни генерал академик Миодраг Чолић, проф. др Звонко Магић и проф. др Љубомир Тодоровић истакли су значај присуства домаћих научних часописа у светски признатим индексним базама и указали на неопходност поштовања принципа добре издавачке праксе у очувању постигнутог међународног реномеа ВСП.
Према одредбама Пословника о раду Уређивачког одбора ВСП мандат уредника траје четири године са могућношћу реизбора. Како је одређеном броју уредника истекао и други мандат, стекли су се услови за именовање нових чланова. Уредницима којима је истекао двоструки мандат у раду Уређивачког одбора ВСП (проф. др Снежана Церовић, проф. др Бранка Ђуровић, проф. др Гордана Мандић-Гајић, Дара Стефановић, проф. др Ђоко Максић, проф. др Ранко Раичевић, проф. др Предраг Ромић, проф. др Војкан Станић, проф. др Весна Шуљагић, проф. др Милан Вишњић) проф. др Зоран Поповић и проф. др Маријан Новаковић уручили су захвалнице за досадашњи рад на подизању квалитета и угледа часописа, а новоименованим члановима тог тела пожелели успешан рад на његовом даљем унапређењу. Новоименовани уредници ВСП су: наставници Медицинског факултета ВМА, Универзитета одбране у Београду - проф. др Гордана Дедић (област психијатрија), ппук. проф. др Тихомир Илић (област неурологија), пук. доц. др Зоран Лазић (област епидемиологија), проф. др Славица Рађен (област хигијена и исхрана), доц. др Лепосава Секуловић (област радиологија), проф. др Маја Шурбатовић (област анестезиологија и интензивна терапија) и пук. проф. др Дино Тарабар (област гастроентерологија); наставници Медицинског факултета Универзитета у Београду - академик Зоран Кривокапић (област хирургија), проф. др Бранка Николић (област гинекологија и акушерство) и проф. др Слободан Славковић (област ортопедија и трауматологија); наставници Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду - проф. др Славица Ушај-Кнежевић (област патологија). У међународни уређивачки одбор именовани су: проф. др Јован Антоновић (Karolinska Instituet, Stockholm, Sweden; област интерна медицина - хематологија), проф. др Gerhke Thorsten (Medical School, Hamburg, Germany; област ортопедија), проф. др Thomas John (Layola University, Chicago, USA; област офталмологија), проф. др Мирјана Павловић (Florida Atlantic University, Boca Raton, USA; област биохемија и биоинжењеринг), проф. др Sadber Lale Tokgozoglu (Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey; област кардиологија).
"Војносанитетски преглед" је часопис лекара, стоматолога и фармацеута Војске Србије. Почео је са излажењем у септембру 1944. године, настављајући традицију часописа "Војно-санитетски гласник" који је излазио од 1930. до 1941. године. Часопис је један од водећих домаћих биомедицинских часописа. Од 2008. године налази се на тзв. SCI листи, а 2010. године добио је импакт фактор и тиме постао један од ретких домаћих научних часописа са међународним статусом.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас