166.jpg

Континуирана медицинска едукација-императив савременог доба

24. 05. 2010

Београд, 24.мај - Kонтинуирана медицинска едукација (КМЕ) представља стално стручно усвршавање медицинских радника и представља свакако основни постулату постизања квалитета у свакодневном раду. Са обнављањем рада Лекарске Коморе у Србији, формирањем Здравственог Савета и усвајањем сета законских аката, пред медицинске раднике постављају се специфични захтеви у погледу стручног усавршавања који се гратификују кроз укупан број бодова који остварујемо на годишњем нивоу и то својом активношћу у различитим облицима КМЕ.
Препознајући актуелне потребе, а полазећи од стручног потенцијала и могућности ВМА у области лечења, образовања и научноистраживачког рада, формиран је Центар за КМЕ ВМА. Дужност координатора Центра, по Одлуци Наставно- научног већа ВМА обавља пуковник проф.др Предраг Ромић, начелник Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА.
-Са увођењем нових стандарда врши се процена свакодневног рада сваког од нас понаособ, а један од важних параметара јесте процена да ли се довољно добро и континуирано усавршавамо, да ли пратимо савремену литературу и најновија сзнања из медицинске области којом се бавимо. Таква процена, постаје веома важна ставка у процени нашег свакодневног рада. - каже у изјави за сајт ВМА пуковник проф.др Предраг Ромић.
Он додаје да су у периоду од јануара до априла 2010. године надлежни органи акредитовали 38 програма конитинуиране едукације у ВМА из различитих области медицине и да је Центар за континуирану едукацију ВМА упутио захтеве за акредитацију још 52 програма, који су испунили критеријуме Комисије за контролу квалитета и рецензирање програма континуиране едукације ВМА.
- Настојимо да организујемо стручне и научне скупове на највишем нивоу, курсеве и семинаре свих категорија, али и да помогнемо колегама из осталих здравствених установа у нашој земљи и региону. – рекао је пуковник Ромић.
- Стручни ниво скупова претходно се верификује кроз оцену катедри, стручне комисије за рецензирање програма КЕ и на крају, кроз оцењивање Наставно-Научног Већа ВМА. Тек по проласку кроз ове филтере, одобрава се припрема стручног скупа и упућује на акредитацију Здравственом савету Србије. Потом се изводи анализа рада Центра за КМЕ на годишњем нивоу. Ми желимо да у овој области постигнемо максимум и да семинар одржан у ВМА буде гарант и мерило квалитета.-изјавио је за сајт ВМА пуковник проф.др Предраг Ромић.
Више информација о програмима континуиране медицинске едукације заинтересовани здрваствени радници моћи ће ускоро да добију на банеру који ће бити постављен на сајту ВМА.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас