197.jpg

На истом задатку школовања специјалиста: изузетна сарадња са факултетима у Србији

20. 03. 2010

Београд, 20. март – На својој 34. редовној седници, Веће последипломских студија ВМА разматрало је предлоге надлежних Катедри о новим саставима комисија за полагање специјалистичких испита у ВМА. У састав комисија за 42 здравствене специјализације из области медицине, стоматологије и фармација предложен је 261 наставник, од чега је 111 наставника са Медицинских факултета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, Стоматолошког и Фармацеутског факултета у Београду. Предлози испитних комисија упућени су на даљу надлежност Наставно-научном већу ВМА.
Анагажовање професора са цивилних факултета јесте дугогодишња пракса, али и законска обавеза Војномедицинске академије. Степен њиховог учешћа у испитним комисијима пре свега је показатељ добре сарадње наставника ВМА и наставника осталих факултета у нашој земљи у врло одговорном послу образовања специјалиста, носиоца секундарне и терцијерне здаравствене заштите становништва.
Тренутно се у ВМА на различитим специјализацијама налази 175 лекара, стоматолога и фармацеута, од чега је 76 специјализаната из цивилних здравствених установа Србије и девет из земља региона. Највећи број специјализаната из ових установа, већ традиционално се налази на специјализацији из анестезиологије и радиологије. За потребе система одбране, ВМА школује санитетски кадар, који се на специјализацију упућује по основу конкурса, којег у складу са потребама система одбране, сваке године расписује Управа за кадрове Министарства одбране.
Војномедицинска академија је специјализације у здравственој струци почела самостално да организује 1979. године и до сада је више 1.600 специјалиста завршило школовање. Половина је школована за потребе војних болница бивше Југославије и садашњих војних здравствених установа у Србији, а остали за потребе цивилних здравствених установа бивше Југославије и сада Републике Србије.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас