PvlSnSl.jpg

Наставак пријема професионалних војника санитетске службе

16. 07. 2018

Пријем професионалних војника санитетске службе наставља се до попуне предвиђеног броја радних места. Лица која испуњавају прописане услове за пријем и успешно заврше обуку добијају могућност запошљавања у систему војног здравства и даљег каријерног напредовања.
Сва лица заинтересована за упућивање на добровољно служење војног рока у септембарској класи потребно је да се пријаве у центар Министарства одбране према општини становања закључно са 31. јулом 2018. године.
Након завршеног добровољног служења војног рока, заинтересованим професионалним војницима - медицинским техничарима општег и педијатријског смера, лабораторијским техничарима здравствене струке и фармацеутским техничарима, биће омогућен пријем у службу у војноздравствене установе у Београду, Нишу и Новом Саду, укључујући и Војномедицинску академију.
Услови за пријем
На добровољно служење војног рока упућују се лица рођена 1989. године и млађа. За упућивање на добровољно служење и пријем у професионалну службу у својству професионалног војника санитетске службе, поред општих услова за упућивање на добровољно служење војног рока, о чему се информације могу добити у центрима Министарства одбране у општинама у којима лица станују или на сајту Министарства одбране, лица морају имати завршену средњу медицинску школу за занимања која се траже за пријем и положен стручни испит.
Обука кандидата
Добровољно служење војног рока траје шест месеци. Првих месец и по дана је општа војна обука у неком од центара за обуку (Сомбор, Ваљево или Лесковац) где се пријављена лица упућују по територијалном принципу, а после тога следи месец и по дана специјалистичке обуке за санитетску службу у Чети за обуку војника логистике у Нишу. Након завршене обуке војници на добровољном служењу војног рока упућују се три месеца у једну од војноздравствених установа на колективну обуку (Војномедицинску академију, Војну болницу Ниш, Војну болницу Нови Сад и Центар војномедицинских установа Београд), да би по завршетку добровољног служења били у потпуности оспособљени за рад у систему војног здравства.
Напредовање у служби
По потписивању првог уговора професионални војници добијају чин разводника, а касније напредују у виши чин дестара и млађег водника на основу времена проведеног у служби и завршетка курсева предвиђених за даље напредовање. Рад у војноздравственим установама омогућава стално стручно усавршавање, могућност учешћа у мировним мисијама у иностранству, као и студије за струковне медицинске сестре на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду.

Адресе са бројевима телефона регионалних центара Министарства одбране

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас