bezbedno-rukovanje-cit-lekovima.jpg

O безбедном руковању цитотоксичним лековима на ВМА

25. 10. 2016

Први симпозијум о безбедном руковању цитотоксичним лековима у организацији Фармацеутске асоцијације Новог Сада и Војномедицинске академије одржан је на ВМА.
Уводну реч одржала је начелница Сектора за фармацију ВМА проф. др Мирјана Антуновић и нагласила да примена цитотоксичних лекова, поред тога што је моћно оружје против озбиљних болести, има токсичне ефекте не само на здраве ћелије и ткива пацијената, него и свих укључених у процес производње, припреме и примене терапије. Истакла је и да узевши у обзир лечење обољења која су са епидемиолошке тачке гледишта у експанзији, ланац свих запослених у овој области мора бити адекватно заштићен у смислу тачно дефинисане опреме и специјализованог кадра. Рекла је и да је због тога данашњи симпозијум, први са овом темом у нашој земљи, значајан колико и отварање Лабораторије за централизовану припрему цитотоксичне терапије на Војномедицинској академији, а која је неопходна свакој здравственој установи у циљу заштите запослених и рада у одговарајућим условима.
Главна медицинска сестра ВМА Верица Миловановић и председница организационог одбора Симпозијума, говорила је о улози медицинске сестре и здравственог техничара у испуњавању стандарда здравствене неге у болничким условима. Нагласила је да је повећана употреба цитостатика условљена већим бројем пацијената, а тиме је повећан и професионални ризик здравствених радника код примене цитотоксичних лекова. Како је рекла, потенцијалне опасности због излагања цитотоксичним лековима односе се првенствено на сестре и фармацеуте јер су неизбежно изложени овим лековима и због тога ова тема захтева озбиљан приступ у виду истицања јасних протокола и сигурносних метода, едукације медицинског кадра и обезбеђења контролисаних услова за рад чиме ће се ризик од експозиције свести на најмању могућу меру.
Кроз девет предавања на Симпозијуму обрађене су теме законских регулатива за безбедну припрему и примену цитотоксичних лекова, као и правила у сакупљању и одлагању цитотоксичног отпада. Истакнуте су мере превенције које подразумевају више образовање здравствених радника, стицање знања ради већег утицаја на здравствено понашање уз ажурирање практичних смерница, али и неопходност законских решења и националних водича чиме ће процес од припреме до примене цитостатика у здравственим установама бити регулисан према стандардима за превенцију и минималну могућност изложености штетним дејствима.
У циљу унапређења услова рада на хематоонколошким одељењима и повећања безбедности запослених и пацијената, о правилној асептичној припреми цитотоксичне терапије, искуствима и безбедности и здравља на раду од пријема лека до цитотоксичног отпада, говорили су припадници ВМА, Института за онкологију Војводине, Клинике за хематологију Клиничког центра Србије, као и припадници Института за онкологију и радиологију Србије.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас