144.jpg

Образовање и наука: инвестиција за будућност

09. 08. 2010

Београд, 09.август-Образовање и научноистраживачки рад су области којима се у ВМА посвећује посебна пажња и у којима се остварује значајна сарадња са колегама у земљи и иностранству. Такође, резултати научноистраживачког рада примењују се и валоризују у свакодневној клиничкој пракси. Наставно-научни потенцијал ВМА тренутно чини 26 редовних и 49 ванредних професора, 45 доцената и 45 асистената, 1 научни саветник, два виша научна сарадника, 6 научних сарадника и 1 истраживач-сарадник, а све њихове активности непосредно координише и усмерава Наставно-научно веће ВМА. Осим свакодневног стручног рада, као и активности у оквиру Високе школе медицине, професори, доценти и асистенти су уз све остале припаднике ВМА ангажовани и на 63 научноистраживачка пројекта из различитих области медицине који се тренутно спроводе у нашој установи, од којих се 57 односи на клиничка, а 5 на базична истраживања. Део њихових наставних активности усмерен је ка настави за специјализанте и последипломце, као и у осмишљавању и спровођењу едукатвних курсева.  

У ВМА се тренутно на специјализацији из различитих области медицине налази 171 лице, како из система одбране, тако и из здравствених центара из целе Републике, као и пет страних држављана. Од почетка године специјалистички испит положило је 18 лица. Школовање је завршила 97.класа Школе резервних официра санитетске службе и 95.класа Школе резервних официра ветеринарске службе. Различите облике усавршавања у трајању од две недеље до шест месеци завршило је 73 лица, а тренутно се на усавршавању налази још 36 лица. Настављена је успешна сарадња са Организацијом за прохибицију хемијског оружја (OPCW), а шест њихових инспектора је у току ове године завршило двонедељни едукативни курс у Центру за контролу тровања ВМА. У склопу сарадње са средњим медицинским школама у Србији, организован је курс за предаваче Прве помоћи. У наредномом периоду у ВМА ће бити организовани и вишедневни едукативни курсеви за припаднике војноздравствене службе, као и за колеге из цивилних здравствених установа са следећим темама: новине у лечењу акутно отрованих гасовима у пожару, војно-цивилна здравствена сарадња у случајевима масовних катастрофа и несрећа, дијетотерапија дијабестеса и кардиоваскуларних обољења, рационална фармакотерапија, малигни тумори коже итд. 

На студентској пракси у ВМА у току ове године до сада је било 320 студената из Србије и четири студента из Италије, Француске, Велике Британије и Немачкле. На стручним и научним скуповима у земљи до сада је учествовало 70 лица, а у иностранству 74 лица из ВМА. У оквиру међународне војномедицинске сарадње у наредном периоду планирано је усавршавање стручњака ВМА у центрима у Јапану, Чешкој, Великој Британији и САД у области интензивног лечења критично оболелих пацијента после трансплантације органа, примене магнентне резонанце у дијагностици специфичних обољења, дигестивне онколошке хирургије и нових метода истраживања механизама деловања високотоксичних хемијских једињења и антидота. Организационом трансформацијом Центра за организацију и тактику ВМА у Тренинг центар Санитетске службе, која је у току, створиће се услови за проширење обима и садржаја различитих програма усавршавања, са перспективним прерастањем у регионални центар војномедицинске едукације.

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас