505.jpg

Операционализација Статута Универзитета одбране

02. 12. 2011

У оквиру редовних активности ректорског колегијума Универзитета одбране, дефинисаних претходно усвојеним динамичким планом, ректор Универзитета одбране генерал-мајор проф. др Миодраг Јевтић је са свим проректорима, по позиву, активно учествовао у раду 536. Седнице Наставно-научног већа ВМА, дана 24.11.2011. године.

Након протоколарног упознавања са циљем присуствовања Седници, ректор Универзитета одбране је у свом излагању таксативно упознао све присутне чланове Наставно-научног већа ВМА о досадашњим активностима око конституисања Универзитета одбране, доношењем Статута и његовим усвајањем од стране Владе Републике Србије, као и о обавезама Медицинског факултета ВМА у наредном периоду. „У своје лично и у име својих сарадника изражавам велико задовољство због присуства и могућности да најодговорније старешине и академске представнике ВМА упознам са свим активностима које су реализоване у претходном периоду, а које су резултирале оснивањем осмог државног универзитета у земљи, самим тим и трансформацијом Високе школе у Медицински факултет ВМА. Чињеница да су наставници овог факултета, усвајањем Статута постали универзитетски наставници довољно сама по себи значи имајући у виду времена иза нас. У реализацији ове активности су непосредно учешће имали најодговорнији представници ВМА, што је подразумевало доношење динамичког плана наредних активности, које подразумевају усаглашавање најважнијих нормативних аката Медицинског факултета ВМА са Статутом Универзитета одбране. Важно је прихватити чињеницу да су Универзитет одбране и ректорат реалност а не виртуелна категорија, и да Универзитет одбране не представља посебну високошколску јединицу. Ова новоформирана институција система одбране има одговоран задатак да интегрише све високообразовне и истраживачке ресурсе у систему одбране и истовремено обави хармонизацију са академском заједницом Републике Србије. Ректорат Универзитета одбране је место универзитетских професора и кадета-студената, где се очекују иницијативе, мобилност, идеје, али истовремено пружа подршка свима у систему одбране који у себи препознају афинитет и капацитет за унапређење образовања и научно-истраживачке делатности у систему одбране. Наша обавеза је да будемо поуздан ослонац и подршка у свим таквим ситуацијама“, изјавио је у својој дискусији редовни професор Медицинског факултета ВМА генерал-мајор Миодраг Јевтић.

Одговоран приступ Управе ВМА и ННВ у садашњем саставу су гаранција за реализацију наведених активности, како је то усаглашено након доношења Статута.
Посебна активност се очекује у смислу конституисања Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА, формирања Савета Медицинског факултета ВМА и усаглашавање Статута ове високошколске јединице са Статутом Универзитета одбране.
У току Седнице једногласно су изабрани сви предложени представници Војномедицинске академије и Медицинског факултета ВМА у органима руковођења, пословођења и стручним већима Универзитета.
Имајући у виду привођење ових задатака завршној активности предстоји нам конституисање Савета Универзитета, Сената Универзитета, Стручних већа Универзитета, Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета, као и формирање Радне групе Универзитета за израду Нацрта правилника дефинисаних у нашем Статуту. 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас