475.jpg

Престижно признање часопису Војносанитетски преглед

18. 06. 2008

Београд, 18. јун - Часопис „Војносанитетски преглед“ уврштен је у библиографску базу (Science Citation Index Expended- SCIE) чувеног Института за научне информације из Филаделфије, која обухвата око 6.000 најутицајнијих часописа у свету. Значај овог догађаја огледа се у чињеници да SCIE прати само оне часописе за које, на основу анализа по високим стандардима квалитета, установи да значајано утичу на развој одређене научне области.

Од свих научних часописа који тренутно излазе у Србији, само њих осам се налази у систему индексирања SCIE, а „Војносанитетски преглед“ је једини који објављује радове из области клиничке медицине. Иначе, часописи уврштени у ову библиографску базу, посебно се цене у свим срединама, а радови који се у њима објављују нарочито се вреднују приликом научног и академског напредовања аутора.

Настављајући традицију „Војно-санитетског гласника“ (1930-1941) „Војносанитетски преглед“ континуирано излази од 1944. године. Данас часопис излази једном месечно и у њему се објављују радови из медицине, стоматологије и фармације на српском и енглеском језику. Последњих година, поред стручњака из војносанитетских установа, све више радова објављују и стручњаци из цивилних здравствених и академских институција, али и из иностранства.

Индексирање у овој светској библиографској бази велико је признање не само досадашњим члановима редакције, члановима уређивачких одбора и издавачу часописа, већ и санитетској служби Војске Србије чији су стручњаци дуги низ година својим радовима крчили пут „Војносанитетског прегледа“ у друштво престижних.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас