14354_88320_mo_logo_blank_nova.jpg

Пријем професионалних војника санитетске службе у војно-здравствене установе

18. 05. 2017

На основу иницијативе министра одбране Зорана Ђорђевића, покренута је процедура за пријем 130 професионалних војника санитетске службе из редова оних који су добровољно служили војни рок са оружјем, почевши већ од јунског упутног рока 2017. године.
После завршеног добровољног служења војног рока, заинтересованим професионалним војницима, медицинским и лабораторијским техничарима, биће омогућен пријем у службу у војноздравствене установе у Београду, Нишу и Новом Саду и то:
  • Војномедицинска академија: медицински техничар (општи смер) – 104 лица, лабораторијски техничар (здравствене струке) – 8 лица и фармацеутски техничар – 2 лица;
  • Војномедицински центар Нови Сад: медицински техничар (општи смер) – 4 лица;
  • Војна болница Ниш: медицински техничар (општи смер) – 1 лице и
  • Центар војномедицинских установа Београд: медицински техничар (општи смер) – 5 лица, медицински техничар (педијатријски смер) – 1 лице, медицински техничар (гинеколошко-акушерски смер) – 1 лице и лабораторијски техничар (здравствене струке) – 4 лица.
Лица заинтересована за упућивање на добровољно служење војног рока у јунском упутном року потребно је да се пријаве у Центар министарства одбране у општини у којој станују најкасније до 20. маја 2017. године. На добровољно служење војног рока упућују се лица рођена 1988. године и млађа, а за упућивање на добровољно служење и пријем у професионалну службу у својству професионалног војника санитетске службе, поред општих услова за упућивање на добровољно служење војног рока о чему се информације могу добити у центрима Министарства одбране у општинама у којима лица станују или на сајту Министарства одбране, лица морају имати завршену средњу медицинску школу за занимања која се траже за пријем и положен стручни испит.
Добровољно служење војног рока траје 6 месеци: првих месец и по дана општа војна обука у неком од центара за обуку (Сомбор, Ваљево или Лесковац) где се пријављена лица упућују по територијалном принципу, а после тога следи месец и по дана специјалистичке обуке за санитетску службу у Чети за обуку војника логистике у Нишу. После завршене обуке у Нишу војници на добровољном служењу војног рока се упућују три месеца у једну од војноздравствених установа на колективну обуку (Војномедицинску академију, Војну болницу Ниш, Војномедицински центар Нови Сад и Центар војномедицинских установа Београд), да би по завршетку добровољног служења војници били у потпуности оспособљени за рад у систему војног здравства.
По потписивању првог уговора, професионални војници добијају чин разводника, а касније напредују у виши чин десетара и млађег водника на основу времена проведеног у служби и завршетка курсева предвиђених за даље напредовање. Рад у војноздравственим установама омогућава стално стручно усавршавање, могућност учешћа у мировним мисијама у иностранству, као и студије на Високој струковној здравственој школи ВМА која почиње са радом у овој години.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас