34.jpg

Први импакт фактор часописа “Војносанитетски преглед”

30. 06. 2011

“Војносанитетски преглед” (ВСП), часопис лекара, фармацеута и стоматолога Војске Србије је добио свој први импакт фактор чија вредност износи 0,199. Вест о овоме je објављена на сајту Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) 30. јуна, два дана после званичног проглашења импакт фактора најутицајнијих научних часописа света од стране института Thomson Reuters (бивши Institute for Scientific Informations – ISI) из Филаделфије (САД) који је први увео импакт фактор као показатељ вредности неког часописа. Због тога податке о импакт фактору, који стручне службе овог института објављују средином сваке године за претходну годину, научни кругови широм света прихватају као најмеродавније мерило приликом вредновања важности неког научног часописа, као и вредновања самих аутора и њиховог научног рада.
Подсећања ради ВСП је 2008. године, као први медицински часопис из Србије, уврштен у Сциенце Цитатион Индеx Еxпандед (SCIe), чувену цитатну базу института Thomson Reuters, што је представљало основни предуслов за улазак у систем одређивања импакт фактора. Он се израчунава на основу цитираности радова објављених у неком часопису у одређеној години и укупног броја радова објављених у том часопису током две године које претходе години за коју се одређује импакт фактор. Када се импакт фактор израчунава први пут, онда се у обзир узима цитираност само оних радова објављених током прве две године од уласка часописа у систем праћења цитатних база ISI. У случају ВСП то су биле 2008. и 2009. године, тако да се његов први импакт фактор односи на 2010. годину.
Додељивање импакт фактора представља велики догођај за издаваче и уредништва научних часописа јер, захваљујући њему, часопис постаје пуноправни члан заједнице часописа међународног значаја са тачно одређеном позицијом у односу на друге часописе из исте области.
Управа Војномедицинске академија, под чијим се кровом редакција ВСП налази од 1961. године, честита свим члановима уређивачког одбора и редакције ВСП, његовим рецензентима, ауторима и  читаоцима овај велики успех са жељом да им сваки следећи импакт фактор буде све већи и већи!

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас