53.jpg

Учешће експерата ВМА у међународним активностима

14. 05. 2011

Пуковник проф. др Маријан Новаковић, начелник Војномедицинске академије је као члан делегације Војног здравства Министарства одбране РС учествовао на заседању Интернационалне радне групе (International Working Group -IWG) Међународног комитета војне медицине (International Committee of Military medicine- ICMM) одржаног у војној болници "QUIN ASTRID" у Бриселу. у времену од 10.05. do 12.05.2011. године.

Заседању су присуствовали представници 12 земаља (Народне Републике Кине, Кипра, Немачке, Малезије, Малија, Холандије, Краљевине Норвешке, Руске Федерације, Саудијске Арабије, Никарагве, Туниса и Србије), а састанцима је председавао Генерални секретар Међународног комитета војне медицине др Jacques Sanabria.

Разматран је веома широк спектар питања који се између осталог односио на припреме за Конгрес ICMM и нтезивирање сарадње и активније учешће земаља чланица ICMM.

Што се Конгреса ICMM тиче, предвиђено је да се одржи у новембру ове године у граду Абуџи у Нигерији. на коме ће се, поред већ дефинисаних тема, извршити избор новог генералног секретара, верификовати избор предложених председавајућих тематских одбора, дефинисати даљи правци развоја ICMM, тематске области;

У погледу сарадње и активнијег учешћа земаља чланица ICMM, предложено је да се она интензивира кроз рад Регионалних скупштина (Regional Assemblies- RA) и Регионалних радних група (Regional Working Groups- RWG).

У оквиру ICMM већ постоји неколико таквих група: Паневропска, Панамеричка, Паназијска и пацифичка, Панарапска и земаља Магреб-а и Панафричка радна група.

Војно здравсво Републике Србије је део Паневропске регионалне радне групе ICMM, којом председава Руска Федерација.

У току рада Конгреса, представници земаља које председавају регионалним радним групама су реферисали о активностима у протеклом периоду, плановима за ову и наредну годину и предложили начине за унапређење рада. Разматране су и теме за које би радне групе требало да организју стручна усавршавања здравственог кадра.

Посебна пажња је била посвећена проблематици везаној за заразне болести зоонозног карактера, ратну хирургију, рад медицинских тимова у мировним операцијама при различитим климатским условима (пустиња, џунгла, поларни предели), право у оружаним сукобима (The Law of Armed Conflicts- LOAC), ветеринарску медицину и војну медицинску логистику.

Важно је напоменути да је ICMM интернационална организација, политички и војно потпуно неутралана, што, у односу на медицинске организације при NATO-у

са израженим војним и политичким обележјем, попут COMEDS-а, пружа предност у успостављању сарадње са земаљама које нису политички или војно блиске. С тога, ICMM чини напоре да.са свим организацијама које имају сличне програмске циљеве успостави један такав вид сарадње на регионалном и глобалном нивоу. Светска здравствена организација (WHO), Међународна канцеларија за заразне болести животиња (OIE) и Заједнички програм за борбу против HIV/AIDS (UNAIDS )су институтције са којима је та сарадња већ успостављења и успешно се одвија.

Разматран је рад Техничких комисија у оквиру ICMM, и посебно истакнут рад Техничке комисије за ветеринарску медицину која је организовала велики број добро посећених стручних усавршавања. Дат је предлог да се формирају три нове Техничке комисије, и то техничка комисија за медицинске техничаре и парамедицински кадар; техничка комисија за ратну хирургију и хирургију у природним катастрофама, и техничка комисија за медицинску подршку мировних операција за очување мира.

Објављивање часописа International Review of the Armed Forces Medical Services (IRAFMS), као службеног гласила ICMM је такође било предмет разговора на Конгресу. Уз констатацију да су квалитет и обим објављених радова у овом часопису задовољавали одговарајући ниво, наведени су и присутни проблеми. Односили су се на досадашњу праксу тројезичног објављивања радова (на енглеском, француском и шпанском језику) која није дала очекиване резултате, због малог броја аутора који су своје радове објављивали на француском и шпанском језику, па је, сходно томе, предложено је да енглески језик буде језик на коме ће се убудуће објављивари радови у часопису IRAFMS .

Уочена је и диспропорција у броју објављених радова из појединих земаља чланица ICMM (највећи број радова долази из Кине, Француске и Јуђне Африке), и, у складу стим, констатована потреба да представници свих земаља чланица ICMM интезивније раде на упознавању здравственог кадра са мисијом ICMM и пропагирању активнијег учешћа у IRAFMS-у.

Представљен је и текст предлога Стратегијског плана активности ICMM за наредни период који би требало да буде усвојен на конгресу у Абуџи у новембру ове године, и којим је предвиђен развој нове стратегије маркетинга и препорука за земље чланице, са циљем квалитетнијег пласирања информација везаних за сам рад ICMM

У неформалним разговорима са представницима ОС Народне Републике Кине, Холандије, Краљевине Норвешке и Руске Федерације закључено је да постоје бројне могућности за успостављање сарадње између војноздравствених служби ових земаља и Републике Србије. Већина учесника је упозната са потенцијалима војног здравства Републике Србије и врло је високо оценила његове капацитете за пружање здравствене заштите.

Изражено је интересовање за стручно усавршавање медицинског кадра на Војномедицинској академији, размену искустава, интезивнију научну сарадњу кроз заједничке истраживачке пројекте и објављивање стручних радова у IRAFMS. Изражено је било и интересовање за успостављање таквих односа у домену војне ветеринарске службе.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас