363.jpg

Унапређење рада ДПЦ-а

11. 02. 2009

Као највећа организацијска целина ВМА, Дијагностичко-поликлинички центар је у току прошле године испунио све задатке Управе ВМА. Лечење и превенција најважнијих хроничних незаразних болести амбулантних војних осигураника и чланова њихових породица, био је и остао најважнији задатак свих запослених ДПЦ-а ВМА, али и дијагностичких института и клиника које свакодневно партципирају у остварењу ових задатака.
У 51 специјалистичком кабинету, 11 функцијских дијагностика, Центру за дневну хирургију и диспанзерима за болести деце и жена, урађено је 305.135 специјалистичких и субспецијалистичких прегледа, и 145.00 различитих дијагностичких интервенција, што је за 2% више него у 2007.години.
На овај број треба додати и 6.629 операција у локалној и општој анестезији које су урађене у пет операционих сала Центра за дневну хирургију.
Иза ових импозантних резултата стоји тим од 61 лекара специјалиста, од којих су 13 доктори наука са наставним титулама редовних и ванредних професора, односно доцената ВМА. Уз добро организоване тимове лекара су и добро обучени и искусни средњи и виши медицински техничари, као и послужиоци болесника.
Након потписивања уговора са Републичким заводом за здравствену заштиту ВМА је од 01.01.2008.г. уступила део својих капацитета за лечење амбулантних и лежећих болесника Републике Србије. По овом уговору са упутом изабраног лекара у ДПЦ-у ВМА током 2008.г лечено је и оперисано 32.197 болесника.
Број амбулантних специјалистичких услуга цивилним осигураницима са упутом РЗЗО је око 10% свих остварених услуга у ДПЦ-у ВМА, што још једном потврђује посвећеност ВМА у пружању услуга војним осигураницима. Са бољом организацијом и већим улагањима у развој здравствене заштите војних осигураника на примарном и секундарном нивоу, ДПЦ-у ВМА биће омогућено да се бави искључиво пружањем услуга из домена терцијарне здравствене заштите, што ће бити од великог значаја за подизање квалитета заштите војних и цивилних осигураника. ИСО стандардизација и акредитација ВМА за стандарде квалитета 9001, 14000 и 22000, додатно доприноси унапређењу квалитета рада ДПЦ-а ВМА.
Током реализације овако значајних и великих задатака неминовно су повремено испољаване и одређене слабости у свакодневном раду, које су се односиле на дуже чекање током заказивања појединих прегледа, дијагностичких интервенција и услуга. Увођење програма за заказивање прегледа војних и цивилни осигураника у редовном и допунском раду, омогућило је свим нашим болесницима да лично или преко телефона закажу све потребне услуге у ДПЦ-у ВМА. На овај начин болесници добијају датум и тачно одређено време лекара који ће им у одређеном кабинету или дијагностици тог дана пружити заказану услугу.
Одсуство добрих навика корисника наших услуга, жеља да се услуге остваре мимо утврђеног начина рада, кашњења и неоправдани недоласци, повремено праве непотребне гужве и незадовољства и корисника, али у пружаоца услуга.
Убрзана технолошка обнова ВМА која је препозната као приоритет од Управе ВМА и Министарства одбране разрешиће током 2009.г. све проблеме у вези дугог чекања на скенер и магнетну резонанцу, што ће допринети убрзању дијагностике и подизању свеукупног квалитета здравствене заштите војних и цивилних осигураника.
Сем тога, нова опрема за контрастно сминање крвних судова главе и срца, хипербарична комора, нови мамограф и опрема за миниинвазивну хирургију, значајно ће прошити обим и квалитет услуга које ће ВМА пружати лежећим и амбулантним болесницима.
Менаџмент ВМА никада се не задовољава постигнутим резултатима и на пољу подизања квалитета амбулантно-поликлиничке специјалистичке заштите и најављује нове активности. Наиме, наређењем начелника ВМА, генерал-мајора проф.др Миодрага Јевтића у току је реорганизација рада ДПЦ-а ВМА којом се планира да сви најискуснији лекари ВМА, укључујући све наставнике, начелнике клиника и начелника ВМА, узму учешће у свакодневном раду ДПЦ-а, што ће значајно допринети подизању квалите здравствене заштите војних и цивилних осигураника.
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас