Усвојене уже научне области и предмети на Медицинском факултету ВМА

25. 04. 2012

Одлуком Сената Универзитета одбране у Београду, на седници одржаној 5. априла 2012. године, а у вези са одлуком наставно-научног већа Војномедицинске академије број 9/540 од 29. фебруара 2012. године, усвојене су уже научне области и предмети које уже научне области обухватају и то:
 • Анатомија,
 • Анестезиологија и интензивно лечење,
 • Биологија са хуманом генетиком,
 • Биофизика,
 • Ваздухопловна медицина,
 • Гинекологија и акушерство,
 • Дерматовенерологија,
 • Епидемиологија,
 • Имунологија,
 • Интерна медицина,
 • Инфективне и тропске болести,
 • Медицинска биохемија,
 • Медицина рада,
 • Медицинска микробиологија,
 • Медицинска статистика и информатика,
 • Медицинска хемија,
 • Неурологија,
 • Нуклеарна медицина,
 • Орална медицина,
 • Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом,
 • Офталмологија,
 • Патологија,
 • Патолошка физиологија,
 • Педијатрија,
 • Психијатрија,
 • Радиологија,
 • Страни језици у медицини,
 • Судска медицина,
 • Трансфузиологија,
 • Фармакологија и токсикологија,
 • Фармацеутска медицина,
 • Физикална медицина и рехабилитација,
 • Физиологија,
 • Хигијена са медицинском екологијом,
 • Хирургија,
 • Хистологија и ембриологија.
Јавни конкурси за изборе у звање наставника, односно сарадника на Медицинском факултету ВМА, биће расписани у складу са усвојеним ужим научним областима, а након њиховог усвајања.
 
 
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас