375.jpg

Велики доприноси ВМА у здравственој едукацији

09. 01. 2009

Београд, 9. јануар - У последњих годину дана, у ВМА се школовало 225 специјализаната, од којих је 56 положило специјалистичке испите, док остали настављају специјализације. У исто време ишколоване су две класе са 46 резервних официра Санитетске службе Војске Србије. Одбрањене су и 22 магистарске тезе. Из здравствених установа Србије 57 лекара специјалиста, медицинских и стоматолошких техничара завршило је 43 различита програма усавршавања.
Тринаест инспектора Међународне организација за борбу против хемијског оружја (OPCW), завршило је у ВМА специјалне курсеве који су припремљени на захтев ове организације.
У клиникама и институтима ВМА одржано је и 306 стручних семинара са најактуелнијим темама у области специјалистичких грана медицине, стоматологије и фармације. За 1985 припадника ВМА организован је 21 едукативни семинар у различитим областима здравствене неге. Нова сазнања у области дијагностике, терапије и научноистраживачког рада донело је 15 лекара специјалиста који су били на усавршавању у највећим светским медицинским центрима. Своје радове је усмено презентовало 128 припадника ВМА на 46 домаћих конгреса. На 107 конгреса у иностранству, учествовало је 144 припадника ВМА.
Примљено је 260 здравствених радника и здравствених сарадника на обавезан приправнички стаж. Тренутно се на стажу налази њих још 136. Студентску праксу је обавило 94 студента са факултета у Србији, а на пракси је било и шест студената са медицинских факултета у иностранству.
Резултати рада на 61 научноистраживачком пројекту представљени су научној и стручној јавности кроз укупно 268 библиографских (књиге и поглавља у иностраним и домаћим књигама, чланци у иностраним и домаћим часописима, сажеци са међународних и домаћих конгреса). Из научноистраживачких пројеката одбрањено је шест докторских теза, а девет је у фази израде. Одбрањено је шест магистарских радова, а осам студената Универзитета у Београду, израдило је и одбранило дипломске радове.
ВМА је издала 12 бројева часописа Војносанитетски Преглед, који је у јуну уврштен у престижну базу међународних часописа, познату као SCI листа.
Одржано је 13 седница Наставно-научног већа, шест седница Већа за наставни кадар, две седнице Већа за научноистраживачку делатност, пет седница Већа последипломских студија и две седнице Већа за здравствену делатност.
ВМА је у протеклој години остварила сарадњу са са седам факултета, шест високих струковних школа и три средње школе за школовање здравствених радника различитих профила. Наставу у клиникама и институтима ВМА похађало је преко 1.600 студената и ученика.
Склопљен је и споразум о сарадњи у области научноистраживачког рада са Универзитетом одбране Републике Чешке, а обављени су и први договори о његовој реализацији.

Наставни кадар ВМА данас чини 21 редовни професор, 41 ванредни професор, 53 доцента и 46 асистената.
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас