214.jpg

ВМА У 2009.ГОДИНИ: ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ЗАДАЦИ ПРЕД НАМА

08. 02. 2010

Београд, 08.фебруар - Значајно повећање броја извршених медицинских услуга за 10-20%, технолошка обнова, почетак рада Високе школе ВМА, акредитација академских специјализација и докторских студија, препознавање научноистраживачког потенцијала, акредитација лабораторија и ресертификација ISO стандарда, признања и похвале за успешно здравствено збрињавање учесника Универзијаде 2009, учешће хируршког тима ВМА у мировној мисији УН у Чаду, интензивна међународна војномедицинска сарадња као и сарадња са Српском православном црквом обележили су рад ВМА у протеклој години-истакао је генерал-мајор проф.др Миодраг Јевтић отварајући годишњу анализу функционалне способности ВМА.
Осим најодговорнијих руководилаца ВМА и начелника организацијских целина, у раду овог скупа учествовали су државни секретар за војно здравство др Зоран Весић, бригадни генерал Вељко Тодоровић, начелник Управе за здравство, бригадни генерал Слађан Ђорђевић, начелник Управе за кадрове у МО, бригадни генерал доц.др Младен Вуруна, начелник Војне академије, представници Инспектората одбране као и други гости из Министарства одбране и Војске Србије.
О условима у којима је изграђивана и одржавана функционална способност ВМА у протеклој години, постигнутим резултатима и плановима даљег рада детаљније су говорили заменик начелника ВМА пуковник проф.др Никола Филиповић, помоћници начелника ВМА пуковници Светислав Михајлов, Мићо Чудић, прим.др Милорад Рабреновић, др Младен Миливојевић, Станојко Митић, потпуковник Градимир Петровић, војни службеници проф.др Мирјана Животић-Вановић, научни сарадник др сц.мед.Елизабета Ристановић и проф.др Мирјана Антуновић, као и пуковници академик проф.др Миодраг Чолић, проф.др Небојша Јовић, Никола Зец и потпуковник Негован Јовановић.

ВМА је медицински град који дневно посети више од 1.200 пацијената и око 8.000 посетилаца који у ову установу улазе по другим основама, а међу њима је и 2.704 стално запослених. Овај број ће ускоро бити већи, јер је током прошле године спроведен конкурс за пријем лекара и медицинских техничара који ће убрзо почети да раде у ВМА.Кадровско освежавање и попуњавање установе стратешки је императив јер се број пацијената непрестано повећава, а неопходно је свима пружити адекватне медицинске услуге у складу са угледом и традицијом ВМА као и захтевима модерне медицине. У години велике економске кризе, добром организацијом и ефикасним руковођењем запослени у ВМА пребродили су све изазове и успели да одрже корак са савременим токовима светске медицине о чему сведочи и велики број посета из најугледнијих светских војноздравствених институција и остварена успешна сарадња. О раду и резултатима рада ВМА у 2009.години извештавали су штампани и електронски медији у нашој земљи кроз укупно 3.666 прилога. Више од 96 посто прилога било је позитивног или неутралног тоналитета. Веома посећен био је и сајт ВМА.
Лечење и превентивномедицинска заштита
Током 2009.године у ВМА је хоспитално лечено око 35.000 пацијената, остварено је око 317.000 болничких дана и смањено просечно трајање лечења. Попуњеност постељних капацитета била је око 76 одсто и доминирали су цивилни осигураници чији се број у последње две године стално повећава, захваљујући потписаном уговору са Републичким заводом за здравствено осигурање који с евеома успешно спроводи.
У току прошле године реализовано је 59 трансплантација костне сржи, две трансплантације јетре и 24 трансплантације бубрега. У групи хируршких клиника лечено је 17.105 пацијената , а просечно трајање лечења било је око 8 дана. Урађено је 24.390 операција и уведено 25 нових хируршких процедура. У овој групи клиника перманентно се повећава број пацијената, а проблеме у раду ствара недовољна кадровска попуњеност и отежано снабдевање санитетским материјалним средствима. Слични проблеми забележени су и у групи интерних клиника. Значајно повећање броја лечених бележи се и у групи неуропсихијатријских клиника, у којој се као хитна потреба намеће организација јединице за збрињавање можданих удара. У групи дијагностичких института у 2009. години уведено је много нове технологије, посебно у Инситуту за радиологију где су пуштени у рад нова магнетна резонанса снаге 3
тесле и нови ангиоблок, а значајно је осавремењен и Инситут за трансфузиологију увођењем најновијих технологија тестирања крви. Стоматолози на ВМА данас раде у пуном саставу, а истакнута је неопходност организационог обједињавања свих стоматолошких дисциплина у оквиру Клинике за стоматологију. Центру за хитну помоћ ВМА се током прошле године обратило више од 40.000 људи, а Центру за контролу тровања око 8.500 пацијената. У Дијагностичко-поликлиничком центру (ДПЦ) прегледано је близу пола милиона пацијената (око 300.000 њих дошло је на прве прегледе, а више од 150.000 на контролне прегледе).
У оквиру панел дискусије начелници група клиника и института и ДПЦ ВМА осврнули су се на двогодишња искуства функционалне интеграције наше установе у систем јавног здравства Србије. Клинике ВМА и ДПЦ испунили су све преузете обавезе, а улазак у систем јавног здравства донео је ВМА више пацијената за збрињавање и разноврснију патологију, пре свега ургентних стања.
У раду ВМА значајно место има и превентива. У том сектору је прошле године дошло до значајних организационих промена које ће знатно унапредити рад ове службе. Повећан је и број услуга санитарног надзора, а остварени су и значајни финансијски резултати од пружања високоспецијализованих лабораторијских услуга. У овој служби присутан је проблем неадекватне кадровске попуњености специфичним стручним кадром немедицинске струке.

Едукација и научноистраживачки рад
Школовање, научноистраживачки рад и обука у ВМА били су прошле године оправдано у фокусу пажње јавности. Разлог је почетак рада Високе школе медицине ВМА, акредитација академских специјализација и докторских студија, чиме је окончан процес хармонизације са системом високог образовања у Републици Србији. Усвојени су неопходни правилници и одлуке о раду Високе школе ВМА, а двадесет кадета је након војностручне обуке, одпочело студије медицине. Они од почетка школовања имају индивидуалне менторе који прате њихов рад и школовање које се одвија по највишим стандардима. С тим у вези, адапиране су и опремљене просторије за извођење наставе, као и интернат.
У Центру за организацију и тактику санитетске службе и Ветеринарском школском центру ишколоване су две класе Школе резервних официра. У току је реорганизација ових целина и формирање Тренинг центра санитетске и ветеринарске службе.
У домену научноистраживачког рада у ВМА се тренутно ради на 57 клиничких истраживања и 5 базичних задата у оквиру два меганаучна пројекта које функционално координира Инситут за медицинска истраживања. Као резултат овог рада, велики број радова публикован је у међународним научним часописама са високим импакт факторима, а припадници ВМА реферисали су о свом раду ма 117 научних и стручних конгреса у земљи и иностранству.
Санитетско снабдевање и логистичка подршка
Институт за фармацију носилац је функције санитетског снабдевања у ВМА. У овом домену постоји вишегодишњи проблем неадекватне кадровске попуњености и неодговарајућег складишног простора. Истакнуто је и да би због ефикасности и рационалнијег приступа требало функцију санитетског снабдевања објединити на једном месту или вратити у ВМА, као и да би требало додатно рационализовати планску набавку санитетских потрошних средстава уз даље побољшање контроле потрошње.
Логистичка подршка оваквог медицинског колоса као што је ВМА представља веома комплексан и одговоран задатак који подразумева и перманентно старање о функционисању и одржавању више од 36.000 апарата просечне старости 12 година, инфраструктури, материјално-техничком снабдевању. У току 2009.године замењене су клима коморе у систему климатизације ВМА као и компресори, извршене поправке купатила и санитарних чворова у објекту, грађевински и технички сређено је и опремљено одељење функционалне гастроентерологије и инвазивне дијагностике плућа, новог ангиоблока, простора за магненту резонансу итд. У наредном периоду Сектор за логиситку ВМА очекује пуно активности у склопу спровођења даље техничко-технолошке обнове ВМА, модернизације постојећих уређаја, болничко-информационог система и инфраструктуре ВМА.
Задаци пред нама
Завршну оцену анализе функционалне способности ВМА дао је начелник ВМА, генерал-мајор проф.др Миодраг Јевтић. – Импресивно је и лепо сумирати остварене резултате, одговорно, објективно и критички се осврнути на учињено и имати визију даљег пута. Управо тако су данас наступили најодговорнији представници ВМА, то је менаџмент ВМА и зато су наши резултати овакви! Остварили смо много, али уверавам Вас да тимским радом и бољом организацијом службе можемо још више-рекао је генерал Јевтић. Он је на крају ове исцрпне и свеобухватне анализе изнео тежишне задатке ВМА у овој години који се односе на: здравствено збрињавање војних и цивилних осигураника по највишим стандардима, даљу технолошку обнову и опремање ВМА, организацијско-формацијске промене у циљу рационализације и повећања ефикасности рада, а у складу са захтевима савремене медицине, даља интеграцију у здравствени, образовни и научноистраживачки систем Републике Србије, јачање интернационалних позиција наше установе, учешће у мировним мисијама, усавршавање кадра и побољшање материјалног положаја запослених.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас