Уже специјализације
 
Професионални припадници Војске Србије примају се на ужу специјализацију путем конкурса којег расписује Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе МО.
Услов за пријем на ужу специјализацију је завршена одређена основна специјализација са најмање врлодобрим успехом.
Здравствени радници из здравствених установа Србије (државне и приватне) примају се на ужу специјализацију у ВМА на основу упута здравствене установе само под условом да је припадницима те установе ужу специјализацију одобрило Министарство здравља Републике Србије. Услови и поступак одобрења уже специјализације налазе се на сајту Министарстве здравља (www.zdravlje.gov.rs). Лица из здравствених установа Србије морају да обаве цео стаж уже специјализације у ВМА.
На ужу специјализацију могу да дођу и лица која нису држављани Републике Србије, за шта је потребна сагласност министра одбране.
Специјалиста је обавезан да положи испит уже специјализације (одбрани рад уже специјализације) најкасније шест месеци након обављеног стажа. За полагање испита после овог рока, специјалиста је дужан да Катедри благовремено поднесе молбу за продужење рока за полагање испита. Веће последипломских студија, на предлог Катедре, може одредити нови рок који не може да буде дужи од шест месеци.

  

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас