Акредитација и систем квалитета
 
Институт за медицинску биохемију је још 2008. године као стратешку одлуку поставио имплементацију, развој и одржавање система менаџмента квалитетом по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, којим је желео да створи услове за побољшање квалитета услуга здравствене заштите. Од 31. марта 2009. године, када је ИМБ акредитован од стране Акредитационог тела Србије под акр. бр. 01-275, користи од примене стандарда огледају се у:
  • Способности да својим корисиницима испоручује услуге високог нивоа квалитета, прецизности и тачности које испуњавају њихове потребе и очекивања, захтеве применљивих закона и прописа. Основа за одржавање оспособљености и спремности за рад у свим условима су испуњавање захтева и стално побољшавање услуга.
  • Примени различитих облика побољшавања, почев од корекција и сталних побољшавања, реорганизација, иновација и других применљивих поступака.
  • Поштовању принципа добре лабораторијске праксе, стручном оспособљавању, опреми и реагенсима врхунских светских произвођача који су допринели да ИМБ стекне репутацију водеће лабораторије.
  • Бављењу ризицима и приликама која су повезана са контекстом и циљевима ВМА ради утврђивања фактора који би могли да утичу на процесе здравствене заштите и повезане процесе QMS, EMS и OHSAS и њихове планиране резултате.
  • Превентивном управљању како би се негативни ефекти свели на минимум, а максимално искористиле добре прилике за пбољшање. Редовним надзорним посетама оцењивача Акредитационог тела Србије проверава се и потврђује усклађеност са захтевима стандарда.  

Обим акредитације ИМБ  

http://www.registar.ats.rs/obim/ca54fcb5a38c44a2b5317d838ae28594     
 
Сертификат о акредитацији ИМБ

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас