Делатност лабораторије
 
Под термином Лабораторија за медицинску биохемију у смислу стандарда SPRS ISO/IEC 17025:2017, под ком је акредитована, подразумева се Институт за медицинску биохемију.
Основна делатност Лаборатрије је по одељењима је:
 
I Одељење:
а) Одсек за пријем, тријажу и преглед урина:
 • Пријем, идентификација, евиденција и узимање биолошког материјала (крв, урин) од пацијената са поликлиничкијх кабинета.
 • Пријем, идентификација и евиденција биолошког материјала са клиника и института ВМА (крв, урин, ликвор и др.).
 • Тријажа и транспорт биолошког материјала до лабораторија одсека лабораторије за медицинску биохемију.
 • Аналитичка обрада биохемијског прегледа урина
б) Одсек за општу биохемију:
 • Пријем истријажирамог биолошког материјала, евиденција и квантификација параметара из профила опште биохемија на аутоанализаторима.
 • Вршење биохемијске службе ради учешћа у здравственом збрињавању.
 • Развој, увођење и валидација савремених техника и метода за биохемијску дијагностику.
 
в) Одсек за ургентне анализе:
 • Пријем хитног биолошког материјала, идентификација и евиденција узорака пацијената и квантификација параметра из профила опште биохемије и хематологије на анализаторима.
 • Вршење службе 24-часовних дежурстава у ургентним лабораторијама при ИМБ и ЦХП.
 
II Одељење
а) Одсек за хематолошку дијагностику:
 • Пријем и израда хематолошких тестова (крвне слике са 5 партном леукоцитарном диференцијацијом са ретикулоцитима) на аутоанализаторима.
 • Пријем и израда тестова из области коагулације, фибринолизе и имунохематологије на аутоанализаторима.
б) Одсек за протеинску дијагностику:
 • Пријем обрада и квантификација биохемијских параметара хуморалног имунитета, спцеифичних протеина и туморских маркера.
 • Пријем обрада и квантификација биохемијских параметара хормона и витамина, на аутоанализаторима.
 
Програм анализа Лабораторије, у овом моменту обухвата преко 300 параметара, покрива бројне области савремене лабораторијске дијагностике и омогућава да пацијент у најкраћем року добије резултате неопходне за праћење тока болести, постављање дијагнозе и процену ефикасности примљене терапије.
Развијен лабораторијски информациони систем (СЛИС) смањује могућност грешке изазване људским фактором, омогућава брзу комуникацију и поуздано чување резултата.
Кроз бројне међународне пројекте у којим учествује ВМА, а за које одрађује различите палете тестова Лабораторије се доказала и у области научно-истраживачке делатности кроз учешће у изради НИ задатака и сарадњу у пројектима ВМА.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас