Клиника за ургентну интерну медицину
Клиника за ургентну интерну медицину бави се дијагностиком и лечењем витално угрожених болесника са интернистичким обољењима, тј. болесника код којих хируршка интервенција није примарни вид лечења.
Услуге клинике:
  • Дијагностика и лечење ургентних стања у интерној медицини
  • Интензивни мониторинг и интензивна терапија пацијената
  • Реперфузиона терапија у акутном инфаркту миокарда и лечење акутне и хроничне тешке срчане инсуфицијенције
  • Лечење тешке респираторне инсуфицијенције - употреба респиратора
  • Дијагностика и лечење болничких инфекција
  • Дијагностика и лечење тешких метаболичких и хемодинамских стања
  • Стављање централних венских катетера и привремено пласирање пејсмејкера, плеурална, лумбална и друге терапијске дијагностичке пункције
  • Инвазивна кардиолошка дијагностика и лечење (коронарографија, перкутане коронарне интервенције, аортографија и катетеризација срца)
  • Ехокардиографски преглед (трансторакална, трансезофагеална и ехокардиографија уз ехокардиографске стрес тестове)
Историјат
Токсиколошко одељење у оквиру Одељења опште интерне медицине отворено је 1956. године. Из њега израста Одељење за ургентну интерну медицину и токсикологију чији су начелници били санитетски потпуковник др М. Крамер и санитетски потпуковник др В. Ћосић. Године 1965. Токсиколошко одељење постаје Одељење за ургентну интерну медицину и токсикологију, када се формацијски проширује Одсеком за реанимацију и интензивно лечење. Клиника за ургентну интерну медицину формирана је 1983. године.
 
Контакт
Централа ВМА: 011 266 11 22, 266 27 55
Начелник Клинике: доц. др Немања Ђенић 
Број кабинета начелника Клинике: 011 266 33 79
Администратор Клинике: 011 360 81 35

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас