PRIJEM PACIJENATA 
 
Vojnomedicinska akademija prima pacijente svakog radnog dana od 07.30 do 15.00 časova. Hitni slučajevi primaju se tokom 24 sata preko Centra hitne pomoći. Za prijem na stacionarno lečenje na VMA, potrebno je imati sledeću dokumentaciju: 
Za vojne osiguranike:
•           Uput nadležne vojnozdravstvene ustanove (osim u hitnim slučajevima)
•           Overenu zdravstvenu knjižicu
•           Ličnu kartu 
Za civilna lica:
•           Uput za bolničko lečenje (osim za pacijente koji sami snose troškove lečenja)
•           Overenu zdravstvenu knjižicu
•           Ličnu kartu 
 
Prijem se obavlja preko Prijemnog odeljenja ili Centra hitne pomoći. Tada pacijent predaje lične stvari, stvari od vrednosti i novac za koji odmah dobija odgovarajući pisani dokument. Istovremeno se zadužuje i potrebnom bolničkom opremom, prilagođenom svojim potrebama. Od ličnih stvari, na kliniku se može poneti samo pribor za ličnu higijenu.  
Ukoliko je opacijent odlučio da sam, ličnim sredstvima, snosi troškove lečenja ili troškove lečenja snosi neko drugi, neophodno je prethodno obaviti specijalistički pregled u odgovarajućoj ambulanti Specijalističke poliklinike VMA, gde će se odlučiti o potrebi stacionarnog lečenja i zakazati datum prijema. Prijem se vrši uz ličnu kartu ili pasoš.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas