Međunarodna saradnja Vojnomedicinske akademije
 
Vojnomedicinska akademija intenzivno učestvuje u aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti zdravstva, koja se ogleda kroz saradnju sa velikim brojem vojnih i civilnih zdravstvenih ustanova širom sveta.
Vojnomedicinska akademija (VMA) je prepoznata kao vodeća ustanova ove vrste u regionu sa zavidnim ugledom na svetskom nivou. Predstavnici VMA aktivni su i zapaženi učesnici svetskih i domaćih naučnih skupova, kongresa i konferencija. Medicinskom osoblju omogućeno je da se usavršavaju u najeminentnijim svetskim centrima, a vodeći svetski stručnjaci su gostujući profesori na VMA.
Vojnomedicinska akademija sarađuje sa preko 40 država, regionalnih, evropskih i međunarodnih organizacija.
Razmena iskustava i znanja iz oblasti lečenja, mogućnosti školovanja, usavršavanja i obuke pripadnika sanitetskih službi i zajedničko učestvovanje sanitetskih timova u mirovnim misijama najčešći su razlozi brojnih poseta stranih delegacija VMA. Teme interesovanja prilikom ovih susreta odnose se na lečenje, školovanje i naučnoistraživački rad, a posebno na jedinstvena iskustva zaposlenih na VMA u domenu ratne hirurgije, zbrinjavanja povređenih i obolelih u uslovima masovnih katastrofa i posttraumatskog stresnog sindroma.
 

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas