Sanitetski timovi u mirovnim misijama
 
Aktivno učešće predstavnika vojnog zdravstva u multinacionalnim operacijama i međunarodnim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije jedan je od najvažnih aspekata međunarodne saradnje.
Učešće u mirovnim operacijama veliki je profesionalni i lični izazov za vojne lekare i medicinsko osoblje uopšte. Sem zajedničkog rada i razmene iskustava sa kolegama širom sveta, koji je od velikog značaja za dalji razvoj profesionalne karijere, oni stiču i veliko lično iskustvo (usavršavanje jezika, upoznavanje različitih kultura). I Medicinski fakultet VMA prepoznao je značaj učešća vojnih lekara u mirovnim misijama pa kadete kroz program obrazovanja priprema za sve izazove koje ih tamo čekaju.
Prijavljivanje za učešće u mirovnim misijama je na dobrovoljnoj bazi. Interes VMA da njeno osoblje učestvuje u mirovnim misijama je višestruk, to je jedinstvena prilika za sticanje novih znanja i međunarodno promovisanje VMA.
Veliki broj sanitetskih timova već niz godina predstavlja Ministarstvo odbrane Republike Srbije u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas