Centar za hiperbaričnu medicinu
U Centru za hiperbaričnu medicinu se u terapijske svrhe koristi 100% kiseonik na pritisku višem od jedne atmosfere.
Neosporno je utvrđeno da udisanje 100% kiseonika u hiperbaričnoj komori, u fiziološkom smislu pozitivno deluje na sva tkiva koja zbog ishemije imaju slabije snabdevanje kiseonikom, da ima antiinflamatorno i baktericidno dejstvo, da poboljšava cirkulaciju krvi, ima imunosupresivni efekat, reguliše nivo prostaglandina u organizmu, podstiče sintezu kolagena vršeći regeneraciju tkiva i pospešuje stvaranje kalusa kod preloma kostiju.
Hiperbarična oksigenacija je danas prihvaćena kao mogućnost lečenja mnogih hirurških i internističkih oboljenja, a kod nekih se smatra i metodom izbora.
 
Bolesti i stanja
kod kojih se koristi hiperbarična medicina
   
Akutne indikacije Hronične indikacije
1. Trovanje ugljen monoksidom
2. Arterijski gasni embolizam
3. Gasna gangrena
4. Dekompresiona bolest
5. Ozbiljne infekcije mekog tkiva, uključujući dijabetičnu gangrenu
6."Kraš" povrede i kompartment sindrom
7. Opekotine sa inhalacijom ili bez inhalacije dima
8. Anemija uzrokovana velikim gubitkom krvi
9. Postanoksična encefalopatija
10. Iznenadna gluvoća
11. Ozbiljni poremećaji vida prouzrokovani vaskularnom patologijom
1. Ulceracije na koži zbog hronične ishemije prouzrokovane:
a) arterijskom insuficijencijom
b) venskom insuficijencijom
c) dijabetičnim vaskularnim poremećajima
d) dekubitisom
e) posttraumatski
f) postradijaciono
g) gangrenoznom piodermom
2. Kompromitovani graft - vaskularne ili infektivne prirode
3. Radijacione nekrotične lezije
4. Hronični refraktorni osteomielitis
Američki koledž za hiperbaričnu medicinu je svojim protokolom iz 1983. godine naveo i reumatoidni artritis i sklerodermiju.
 
Kontakt
Centrala VMA: 
011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Centra: pukovnik primarijus dr med. Milorad Rabrenović 
Broj kabineta načelnika Centra: 011 266 11 32

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas