Trening centar sanitetske službe
Trening centar sanitetske službe Sektora za školovanje i naučnoistraživački rad VMA, Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva Odbrane, namenjen je školovanju i obuci profesionalnih vojnih lica (PVL) i rezervnih starešina sanitetske službe. Nastavnu bazu Trening centra sanitetske službe čine nastavnici klinika i instituta Vojnomedicinske akademije po nastavnom planu i programu za svaki kurs.
Osnovne delatnosti Trening centra su:
  • organizacija i realizacija kurseva, seminara i drugih vidova usavršavanja za PVL, slušalaca za rezervne oficire sanitetske službe na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem, kandidate za oficire sanitetske službe, kandidate za mirovne misije
  • priprema za rad u vanrednim situacijama za sve profile zdravstvenih radnika
  • organizacija i realizacija kurseva za potrebe civilne zaštite, za sanitetske oficire u okviru međunarodne vojne saradnje
  • unapređenje kooperativnosti i saradnje
  • razmena iskustava i organizovanje zajedničkih vežbi i drugih oblika saradnje zemalja u regionu
  • naučnoistraživački rad iz oblasti organizacije i taktike sanitetske službe
  • izrada nastavne literature
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Komandant Centra: pukovnik Elifat Feta
Broj kancelarije komandanta Centra: 011 360 84 26, 064 874 30 63
Administrator Centra: 011 360 83 70
Adresa: Kasarna Banjica, objekat KN3, Raška bb, 11000 Beograd
 
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas