Grupa instituta za dijagnostiku i terapiju
načelnik Grupe instituta za dijagnostiku i terapiju: prof. dr Biserka Vukomanović-Đurđević

Institut za medicinsku biohemiju

Osnovne delatnosti Instituta za medicinsku biohemiju su iz oblasti opšte medicinske biohemije, laboratorijske hematologije, koagulacije, imunohemije, hitne laboratorijske dijagnostike, kao i određivanja hormona, tumor markera, alergena i intolerancije na hranu. Institut, organizovan kroz službe za polikliničku, kliničku i urgentnu laboratorijsku dijagnostiku, godišnje izradi oko tri miliona testova.

Institut za patologiju i sudsku medicinu

Institut se sastoji od dve funkcionalne celine, Instituta za patologiju i Instituta za sudsku medicinu. Instituti su u svojim raznovrsnim delatnostima funkcionalno povezani u korišćenju prostora, kadrova i opreme, ali zbog različite osnovne delatnosti predstavljaju posebne organizacione celine.

Institut za medicinska istraživanja

Institut za medicinska istraživanja osnovan je 1952. godine i posluje u sklopu Sektora za lečenje i Grupe instituta. Pruža dijagnostičke i konsultativne usluge iz oblasti imunologije i genetike, a predstavlja i nastavnu bazu Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane.

Institut za nuklearnu medicinu

Institut se bavi nuklearnomedicinskim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, naučnoistraživačkim radom u dijagnostici, praćenjem toka i lečenja bolesti različitih organa, ispitivanjem i upoznavanjem normalnih fizioloških procesa i dejstva nuklearne energije na organizam, kao i nastavom i obučavanjem lekara na specijalizaciji i medicinskih tehničara.

Institut za transfuziologiju i hemobiologiju

Institut predstavlja centralnu naučnoistraživačku, nastavnu i stručno-metodološku transfuziološku ustanovu u Vojsci Srbije.

Institut za radiologiju

Institut za radiologiju zadužen je za usluge iz oblasti radiološke dijagnostike, interventne radiologije i radioterapije po vrhunskim svetskim standardima.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas