Institut za nuklearnu medicinu
Zadaci Instituta za nuklearnu medicinu su izvođenje nuklearnomedicinskih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka u lečenju bolesti različitih organa, kao i ispitivanje i upoznavanje normalnih fizioloških procesa i dejstva nuklearne energije na organizam.
Strukturu Instituta čine uprava, Odeljenje za morfološku dijagnostiku, Odsek za funkcionalnu dijagnostiku i Laboratorija za radioimunologiju.
U Institutu se izvode dijagnostičke invivo (ispitivanje srca, pluća, jetre, bubrega, kostiju, endokrinih organa i dr.) i invitro metode (ispitivanje hormona i tumorskih markera), kao i lečenje bolesti štitaste žlezde (hipertireoza) i prave pilicitemije.
  
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Instituta: prof. dr sc. med. Boris Ajdinović, specijalista nuklearne medicine
Broj kabineta načelnika Instituta: 011 266 16 47
Administrator Instituta:  011 360 86 25

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas