Poliklinika

Poliklinika VMA oformljena je kao odgovor na potrebe efikasnijeg, racionalnijeg i kvalitetnijeg lečenja vojnih i civilnih osiguranika iz Republike Srbije i inostranstva.

Nacionalni Centar za kontrolu trovanja

Nacionalni centar za kontrolu trovanja pruža medicinske usluge prevencije i terapije trovanja hemijskim materijama, kao i usluge detekcije hemijskih materija u biološkom materijalu, vodi, zemljištu i vazduhu.

Centar hitne pomoći

Centar za hitnu pomoć VMA se bavi pregledima, dijagnostikovanjem i lečenjem urgentnih stanja. Radi 24 časa, 365 dana u godini i prima sva lica kojima je potrebna urgentna pomoć, bez obzira da li su vojni ili civilni osiguranici, domaći ili strani državljani.

Centar za transplantaciju solidnih organa

Centar za transplantaciju solidnih organa formiran je 2011. godine kao podrška boljem funkcionisanju programa transplantacije predijalizne (preemptivne) transplantacije bubrega, transplantacije bubrega od živog nesrodnog donora, transplantacije bubrega sa nepodudarnom krvnom grupom sa prethodno pozitivnom ukrštenom reakcijom, a nakon dobijanja saglasnosti Etičkog odbora VMA. Оd 2005. godine u Centru se vrši i transplantacija jetre.

Centar za hiperbaričnu medicinu

U Centru za hiperbaričnu medicinu se u terapijske svrhe koristi 100% kiseonik na pritisku višem od jedne atmosfere.

Centar za kliničku farmakologiju

Centar za kliničku farmakologiju koordiniše realizaciju kliničkih ispitivanja lekova na VMA, uključujući i ispitivanja biološke ekvivalencije.

Odsek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

Odsek je zadužen za poslove prevencije i kontrole bolničkih infekcija (BI) kod pacijenata i zaposlenih na VMA.

Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu

Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu je organizacijska jedinica Sektora za lečenje.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas