Poliklinika

Poliklinika VMA oformljena je kao odgovor na potrebe efikasnijeg, racionalnijeg i kvalitetnijeg lečenja vojnih i civilnih osiguranika iz Republike Srbije i inostranstva.

Nacionalni Centar za kontrolu trovanja

Nacionalni centar za kontrolu trovanja pruža medicinske usluge prevencije i terapije trovanja hemijskim materijama, kao i usluge detekcije hemijskih materija u biološkom materijalu, vodi, zemljištu i vazduhu.

Centar hitne pomoći

Centar za hitnu pomoć VMA se bavi pregledima, dijagnostikovanjem i lečenjem urgentnih stanja. Radi 24 časa, 365 dana u godini i prima sva lica kojima je potrebna urgentna pomoć, bez obzira da li su vojni ili civilni osiguranici, domaći ili strani državljani.

Centar za hiperbaričnu medicinu

U Centru za hiperbaričnu medicinu se u terapijske svrhe koristi 100% kiseonik na pritisku višem od jedne atmosfere.

Centar za kliničku farmakologiju

Centar za kliničku farmakologiju koordiniše realizaciju kliničkih ispitivanja lekova na VMA, uključujući i ispitivanja biološke ekvivalencije.

Odsek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

Odsek je zadužen za poslove prevencije i kontrole bolničkih infekcija (BI) kod pacijenata i zaposlenih na VMA.

Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu

Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu je organizacijska jedinica Sektora za lečenje.

Centar za ginekologiju i humanu reprodukciju

Centar za ginekologiju i humanu reprodukciju bavi se lečenjem ginekoloških pacijenata.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas