Pitajte VMA
 
Vojnomedicinska akademija na prvom mestu misli na svoje pacijente. Mi jesmo zdravstvena ustanova koja je prvenstveno namenjena vojnim zdravstvenim osiguranicima, ali ne volimo da pravimo razliku između pacijenata, kod nas svi imaju isti tretman i dobijaju istu pažnju.
Ono što je preduslov za pružanje dobre usluge jedne zdravstvene institucije, kao što je VMA, jeste da joj se veruje. Odnos poverenja gradi se temeljno, sveobuhvatno i za to je potrebno vreme, a osigurava ga dobra komunikacija sa pacijentima. Nama je izuzetno važno da naši korisnici budu blagovremeno i valjano informisani, ali nam je od neprocenjivog značaja i povratna informacija o kvalitetu pružene usluge jer je to najbolji način da istu unapredimo i poboljšamo. Jer kada je zdravlje u pitanju, smatramo da uvek možemo i moramo bolje.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas