Institut za medicinu rada
Institut za medicinu rada je preventivnomedicinska i nastavna ustanova u oblasti medicine rada i radiološke zaštite. Osnovna delatnost instituta je rad na prevenciji oštećenja zdravlja, sprečavanju profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom kod ljudstva izloženog štetnim faktorima na radu, kao i delatnost u oblasti higijene rada i procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.
Stručni rad se odvija kroz ispitivanje uslova radne okoline, periodične zdravstvene preglede i ocenu radne sposobnosti lica na radnim mestima sa povećanim rizikom, uključujući i lica profesionalno eksponirana jonizujućem zračenju. U oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja obavlja se kontrola zatvorenih i otvorenih izvora jonizujućeg zračenja, lična dozimetrijska kontrola, radiometrijska kontrola hrane, vode i po potrebi biološkog materijala.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Instituta: Pukovnik asistent mr sc. med. dr Dragan Aleksić
Broj kabineta načelnika Instituta: 011 266 22 88
Administrator Instituta: 011 360 88 91

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas