Istorijat
Posle Drugog svetskog rata u okviru Instituta za opštu i vojnu higijenu tadašnjeg Higijensko-epidemiološkog zavoda Jugoslovenske armije, obavljali su se poslovi iz delatnosti higijene rada. Osnivanjem Odeljenja za higijenu rada u okviru Higijenskog instituta na VMA 1954. godine, započela je organizovana delatnost medicine rada. Proširivanjem obima rada odeljenje menja naziv u Odeljenje za medicinu rada, a 1983. godine prerasta u Institut za medicinu rada. Odeljenje za medicinu rada osnovao je pukovnik doc. dr Aleksandar Gala, kome pripada velika zasluga za razvoj medicine rada na VMA i u vojsci.
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas