Institut za higijenu

Institut za higijenu je preventivno-medicinska, nastavna i naučnoistraživačka organizacijska jedinica, koja se bavi procenom rizika ekoloških činilaca i uticajem štetnih faktora na zdravlje čoveka. Osnovna delatnost instituta je rad na prevenciji oštećenja zdravlja nastalih dejstvom faktora iz životne sredine (vode, hrane, toplote, hladnoće, vazduha).

Institut za epidemiologiju

Institut za epidemiologiju prati i analizira epidemiološku situaciju u Vojsci Srbije, Republici Srbiji i u svetu. U mogućnosti je da uspešno rešava i najsloženije epidemiološke probleme zaraznih bolesti i istražuje prirodnožarišne infekcije.

Institut za medicinu rada

Institut za medicinu rada je preventivnomedicinska i nastavna ustanova u oblasti medicine rada i radiološke zaštite. Osnovna delatnost instituta je rad na prevenciji oštećenja zdravlja, sprečavanju profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom kod ljudstva izloženog štetnim faktorima na radu, kao i delatnost u oblasti higijene rada i procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Institut za mikrobiologiju

Mikrobiološka dijagnostika obuhvata dijagnostiku bakterija, virusa, gljiva, helminata i protozoa kao uzročnika infekcija čoveka, kao i dijagnostiku pojedinih bioloških agenasa i njihovih toksina u vezi sa mikrobiološkom kontrolom kvaliteta voda, namirnica i životne sredine.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas