Odeljenje za odnose sa javnošću
 
Odeljenje za odnose sa javnošću razvija i unapređuje komunikaciju sa internom i eksternom javnošću radi pravovremenog i tačnog informisanja o aktivnostima VMA. Osnovne delatnosti zaposlenih su komunikacija kroz informativnu, promotivnu, edukativnu i izdavačku delatnost, ažuriranje podataka na veb-sajtu Vojnomedicinske akademije, audio-vizuelna tehnička podrška, kao i održavanje ugleda VMA u zemlji i inostranstvu.
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 266 27 55
Načelnik Odeljenja: Dušica Lazarević
Telefon/Faks: 011 266 00 27
Imejl: vma@mod.gov.rs
 

Vodič za predstavnike medija
U cilju što efikasnijeg odgovora na pitanja i teme koji se odnose na Vojnomedicinsku akademiju potrebno je poslati popunjen zahtev faksom 011/2660-027 ili elektronskom poštom vma@mod.gov.rs.

Vodič za novinarska pitanja
Akreditacije

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas